reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr 267/XV/2011 Rady Miasta Lublin

z dnia 24 listopada 2011r.

w sprawie zmiany uchwały nr 682/XXXI/2009 Rady Miasta Lublin z dnia 30 kwietnia 2009 r. w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w mieszkaniach chronionych i ośrodkach wsparcia

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1, art. 41, art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 ze zm.), art. 92 ust 1 pkt 1 i ust 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (j.t. Dz. U. z 2001 r. nr 142, poz. 1592 ze zm.), w związku z art. 97 ust. 5 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (j.t. Dz. U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362 ze zm.) - Rada Miasta Lublin uchwala, co następuje:

§ 1

W § 1 uchwały dodaje się pkt 3 o następującej treści:

3) w Dziennym Ośrodku Adaptacyjnym dla Dzieci Specjalnej Troski wchodzącym w skład Zespołu Ośrodków Wsparcia w Lublinie oraz w Ośrodku Wsparcia dla Dzieci Niepełnosprawnych prowadzonym przez Fundację Dom Dzieci Benjamin, funkcjonujących na terenie Gminy Lublin - miasta na prawach powiatu, przy pomocy których realizowane są zadania własne z zakresu pomocy społecznej - w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 3 do uchwały.

§ 2

§ 4 załącznika nr 2 do uchwały otrzymuje brzmienie:

"1. Zakres przyznanych usług ustala dyrektor ośrodka wsparcia z osobą kierowaną lub jej opiekunem prawnym poprzez zawarcie kontraktu.

2. Wysokość odpłatności za przyznany zakres usług ustala w drodze decyzji dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Lublinie lub osoba upoważniona do wydawania decyzji administracyjnych."

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Lublin.

§ 4

Uchwała niniejsza podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Przewodniczący Rady Miasta Lublin


Piotr Kowalczyk

Załącznik do Uchwały Nr 267/XV/2011
Rady Miasta Lublin
z dnia 24 listopada 2011 r.
Zalacznik1.odt

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Jerzy Rzewuski

Ekspert IT – systemy informatyczne ERP. Ukończone studia - Politechnika Warszawska.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama