reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr 274/XV/2011 Rady Miasta Lublin

z dnia 24 listopada 2011r.

w sprawie zmiany uchwały nr 1207/XLV/2010 Rady Miasta Lublin z dnia 14 października 2010 r. w sprawie zasad sprzedaży lokali mieszkalnych stanowiących mieszkaniowy zasób Gminy Lublin (Dz. Urz. Województwa Lubelskiego Nr 154 z 2010 r., poz. 2726)

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a), art. 40 ust. 1 i 2 pkt 3, art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 13 ust. 1, art. 34 ust. 1 pkt 3, art. 37 ust. 2 pkt 1, art. 68 ust. 1 pkt 7 oraz ust. 1a i 1b ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 z późn. zm.) - Rada Miasta Lublin uchwala, co następuje:

§ 1

W uchwale nr 1207/XLV/2010 Rady Miasta Lublin z dnia 14 października 2010 r. w sprawie zasad sprzedaży lokali mieszkalnych stanowiących mieszkaniowy zasób Gminy Lublin (Dz. Urz. Województwa Lubelskiego Nr 154 z 2010 r., poz. 2726) wprowadza się następujące zmiany:

1. W § 1 w ust. 2 w pkt. 4) po wyrazach "czynsz wynikający z umowy najmu" dodaje się wyrazy "lub skorzystali z pomocy publicznej polegającej na umorzeniu zaległości czynszowych w okresie ostatnich 5 lat licząc od daty złożenia wniosku o wykup lokalu mieszkalnego."

2. W § 4 w ust. 1:

1) w pkt 1) wyraz "50%" zastępuje się wyrazem "30%";

2) w pkt 2) wyraz "65%" zastępuje się wyrazem "45%".

3. W § 5 obecną treść paragrafu oznacza się jako ust. 1 i dodaje się ust. 2 w brzmieniu "2. Do spraw wszczętych na podstawie złożonego w okresie od dnia 14 stycznia 2011 r. do dnia 31 grudnia 2011 r. wniosku o wykup lokalu mieszkalnego stosuje się zasady wynikające z uchwaly nr 1207/XLV/2010 Rady Miasta Lublin z dnia 14 października 2010 r. w sprawie zasad sprzedaży lokali mieszkalnych stanowiących mieszkaniowy zasób Gminy Lublin (Dz. Urz. Województwa Lubelskiego Nr 154 z 2010 r., poz. 2726) w brzmieniu sprzed jej zmiany niniejszą uchwałą."

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Lublin.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego.

Przewodniczący Rady Miasta Lublin


Piotr Kowalczyk

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Lirefay

Liferay tworzy oprogramowanie, które pomaga przedsiębiorstwom kreować doświadczenia cyfrowe poprzez komputery, urządzenia mobilne i inne punkty kontaktu. 

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama