| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XIV/74/11 Rady Gminy Miączyn

z dnia 3 listopada 2011r.

w sprawie określenia wzorów deklaracji i informacji podatkowych w zakresie podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego

Na podstawie art.18 ust.2 pkt.8 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r, Nr 142, poz.1591 z późn.zm.), art.6 ust.13 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U.z 2010r. Nr 95, poz.613 z późn.zm.), art. 6a ust.11 ustawy z dnia 15 listopada 1984 roku o podatku rolnym (Dz.U. z 2006r.Nr 136, poz.969 z późn.zm.) oraz art.6 ust.9 ustawy z dnia 30 października 2002 roku o podatku leśnym (Dz.U.Nr 200, poz.1682 z późn.zm.) Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1. Określa się wzory deklaracji i informacji podatkowych w zakresie podatku od nieruchomości, rolnego, i leśnego obowiązujące na terenie gminy Miączyn:

1) Wzór deklaracji na podatek od nieruchomości, stanowiący załącznik Nr 1 do uchwały,

2) Wzór informacji w sprawie podatku od nieruchomości, stanowiący załącznik Nr 2 do uchwały,

3) Wzór danych o nieruchomościach, stanowiący załącznik Nr 3 do uchwały,

4) Wzór danych o zwolnieniach podatkowych w podatku od nieruchomości, stanowiący załącznik Nr 4 do uchwały,

5) Wzór deklaracji na podatek rolny, stanowiący załącznik Nr 5 do uchwały,

6) Wzór informacji w sprawie podatku rolnego, stanowiący załącznik Nr 6 do uchwały,

7) Wzór danych o nieruchomościach rolnych, stanowiący załącznik Nr 7 do uchwały,

8) Wzór danych o zwolnieniach i ulgach podatkowych w podatku rolnym, stanowiący załącznik Nr 8 do uchwały,

9) Wzór deklaracji na podatek leśny, stanowiący załącznik Nr 9 do uchwały,

10) Wzór informacji w sprawie podatku leśnego, stanowiący załącznik Nr 10 do uchwały,

11) Wzór danych o nieruchomościach leśnych, stanowiący załącznik Nr 11 do uchwały,

12) Wzór danych o zwolnieniach w podatku leśnym, stanowiący załącznik Nr 12 do uchwały.

§ 2. Traci moc uchwała Nr XI/58/07 Rady Gminy Miączyn z dnia 28 listopada 2007r. w sprawie określenia wzorów deklaracji i informacji podatkowych w zakresie podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego (Dz.Urz.Woj. Lubelskiego z 2008r. Nr 11, poz.395).

§ 3. Wykonanie uchwały zleca się Wójtowi Gminy Miączyn.

§ 4. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XIV/74/11
Rady Gminy Miączyn
z dnia 3 listopada 2011 r.
Zalacznik1.pdf

zał.nr 1 do uchwały nr 74

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XIV/74/11
Rady Gminy Miączyn
z dnia 3 listopada 2011 r.
Zalacznik2.pdf

zał.nr 2 do uchwały nr 74

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XIV/74/11
Rady Gminy Miączyn
z dnia 3 listopada 2011 r.
Zalacznik3.pdf

zał.nr 3 do uchwały nr 74

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XIV/74/11
Rady Gminy Miączyn
z dnia 3 listopada 2011 r.
Zalacznik4.pdf

zał.nr 4 do uchwały nr 74

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XIV/74/11
Rady Gminy Miączyn
z dnia 3 listopada 2011 r.
Zalacznik5.pdf

zał.nr 5 do uchwały nr 74

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XIV/74/11
Rady Gminy Miączyn
z dnia 3 listopada 2011 r.
Zalacznik6.pdf

zał.nr 6 do uchwały nr 74

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XIV/74/11
Rady Gminy Miączyn
z dnia 3 listopada 2011 r.
Zalacznik7.pdf

zał.nr 7 do uchwały nr 74

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr XIV/74/11
Rady Gminy Miączyn
z dnia 3 listopada 2011 r.
Zalacznik8.pdf

zał.nr 8 do uchwały nr 74

Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr XIV/74/11
Rady Gminy Miączyn
z dnia 3 listopada 2011 r.
Zalacznik9.pdf

zał.nr 9 do uchwały nr 74

Załącznik Nr 10 do Uchwały Nr XIV/74/11
Rady Gminy Miączyn
z dnia 3 listopada 2011 r.
Zalacznik10.pdf

zał.nr 10 do uchwały nr 74

Załącznik Nr 11 do Uchwały Nr XIV/74/11
Rady Gminy Miączyn
z dnia 3 listopada 2011 r.
Zalacznik11.pdf

zał.nr 11 do uchwały nr 74

Załącznik Nr 12 do Uchwały Nr XIV/74/11
Rady Gminy Miączyn
z dnia 3 listopada 2011 r.
Zalacznik12.pdf

zał.nr 12 do uchwały nr 74

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

RT Tax Poland

Założona w 2000 roku firma jest obecnie jednym ze światowych liderów. Oferuje usługi zwrotu podatku dla osób, które pracowały za granicą. RT Tax posiada około 400 przedstawicielstw w 40 krajach na całym świecie.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »