| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XIV/74/11 Rady Gminy Miączyn

z dnia 3 listopada 2011r.

w sprawie określenia wzorów deklaracji i informacji podatkowych w zakresie podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego

Na podstawie art.18 ust.2 pkt.8 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r, Nr 142, poz.1591 z późn.zm.), art.6 ust.13 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U.z 2010r. Nr 95, poz.613 z późn.zm.), art. 6a ust.11 ustawy z dnia 15 listopada 1984 roku o podatku rolnym (Dz.U. z 2006r.Nr 136, poz.969 z późn.zm.) oraz art.6 ust.9 ustawy z dnia 30 października 2002 roku o podatku leśnym (Dz.U.Nr 200, poz.1682 z późn.zm.) Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1. Określa się wzory deklaracji i informacji podatkowych w zakresie podatku od nieruchomości, rolnego, i leśnego obowiązujące na terenie gminy Miączyn:

1) Wzór deklaracji na podatek od nieruchomości, stanowiący załącznik Nr 1 do uchwały,

2) Wzór informacji w sprawie podatku od nieruchomości, stanowiący załącznik Nr 2 do uchwały,

3) Wzór danych o nieruchomościach, stanowiący załącznik Nr 3 do uchwały,

4) Wzór danych o zwolnieniach podatkowych w podatku od nieruchomości, stanowiący załącznik Nr 4 do uchwały,

5) Wzór deklaracji na podatek rolny, stanowiący załącznik Nr 5 do uchwały,

6) Wzór informacji w sprawie podatku rolnego, stanowiący załącznik Nr 6 do uchwały,

7) Wzór danych o nieruchomościach rolnych, stanowiący załącznik Nr 7 do uchwały,

8) Wzór danych o zwolnieniach i ulgach podatkowych w podatku rolnym, stanowiący załącznik Nr 8 do uchwały,

9) Wzór deklaracji na podatek leśny, stanowiący załącznik Nr 9 do uchwały,

10) Wzór informacji w sprawie podatku leśnego, stanowiący załącznik Nr 10 do uchwały,

11) Wzór danych o nieruchomościach leśnych, stanowiący załącznik Nr 11 do uchwały,

12) Wzór danych o zwolnieniach w podatku leśnym, stanowiący załącznik Nr 12 do uchwały.

§ 2. Traci moc uchwała Nr XI/58/07 Rady Gminy Miączyn z dnia 28 listopada 2007r. w sprawie określenia wzorów deklaracji i informacji podatkowych w zakresie podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego (Dz.Urz.Woj. Lubelskiego z 2008r. Nr 11, poz.395).

§ 3. Wykonanie uchwały zleca się Wójtowi Gminy Miączyn.

§ 4. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XIV/74/11
Rady Gminy Miączyn
z dnia 3 listopada 2011 r.
Zalacznik1.pdf

zał.nr 1 do uchwały nr 74

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XIV/74/11
Rady Gminy Miączyn
z dnia 3 listopada 2011 r.
Zalacznik2.pdf

zał.nr 2 do uchwały nr 74

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XIV/74/11
Rady Gminy Miączyn
z dnia 3 listopada 2011 r.
Zalacznik3.pdf

zał.nr 3 do uchwały nr 74

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XIV/74/11
Rady Gminy Miączyn
z dnia 3 listopada 2011 r.
Zalacznik4.pdf

zał.nr 4 do uchwały nr 74

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XIV/74/11
Rady Gminy Miączyn
z dnia 3 listopada 2011 r.
Zalacznik5.pdf

zał.nr 5 do uchwały nr 74

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XIV/74/11
Rady Gminy Miączyn
z dnia 3 listopada 2011 r.
Zalacznik6.pdf

zał.nr 6 do uchwały nr 74

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XIV/74/11
Rady Gminy Miączyn
z dnia 3 listopada 2011 r.
Zalacznik7.pdf

zał.nr 7 do uchwały nr 74

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr XIV/74/11
Rady Gminy Miączyn
z dnia 3 listopada 2011 r.
Zalacznik8.pdf

zał.nr 8 do uchwały nr 74

Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr XIV/74/11
Rady Gminy Miączyn
z dnia 3 listopada 2011 r.
Zalacznik9.pdf

zał.nr 9 do uchwały nr 74

Załącznik Nr 10 do Uchwały Nr XIV/74/11
Rady Gminy Miączyn
z dnia 3 listopada 2011 r.
Zalacznik10.pdf

zał.nr 10 do uchwały nr 74

Załącznik Nr 11 do Uchwały Nr XIV/74/11
Rady Gminy Miączyn
z dnia 3 listopada 2011 r.
Zalacznik11.pdf

zał.nr 11 do uchwały nr 74

Załącznik Nr 12 do Uchwały Nr XIV/74/11
Rady Gminy Miączyn
z dnia 3 listopada 2011 r.
Zalacznik12.pdf

zał.nr 12 do uchwały nr 74

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Milena Wilczak

Właścicielka biura rachunkowego Account Finance

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »