| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr X/65/11 Rady Miejskiej w Łaszczowie

z dnia 4 listopada 2011r.

w sprawie określenia wzorów deklaracji i informacji podatkowych w zakresie podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 i art. 40 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 6a ust. 11 ustawy z dnia 15 listopada 1984 roku o podatku rolnym (Dz. U. z 2006 r. Nr 136, poz. 969 z późn. zm.), art. 6 ust. 13 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2010 r. Nr 95, poz. 613 z późn. zm.) i art. 6 ust. 9 ustawy z dnia 30 października 2002 roku o podatku leśnym (Dz. U. Nr 200, poz. 1682 z późn. zm.) - Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1. Określa się wzory deklaracji i informacji podatkowych w zakresie podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego obowiązujące na terenie gminy Łaszczów:

1) wzór deklaracji na podatek od nieruchomości, stanowiący załącznik Nr 1 do uchwały,

2) wzór informacji w sprawie podatku od nieruchomości, stanowiący załącznik Nr 2 do uchwały,

3) wzór danych o nieruchomościach, stanowiący załącznik Nr 3 do uchwały,

4) wzór danych o zwolnieniach podatkowych w podatku od nieruchomości, stanowiący załącznik Nr 4 do uchwały,

5) wzór deklaracji na podatek rolny, stanowiący załącznik Nr 5 do uchwały,

6) wzór informacji w sprawie podatku rolnego, stanowiący o załącznik Nr 6 do uchwały,

7) wzór danych o nieruchomościach rolnych, stanowiący załącznik Nr 7 do uchwały,

8) wzór danych o zwolnieniach i ulgach podatkowych w podatku rolnym, stanowiący załącznik Nr 8 do uchwały,

9) wzór deklaracji na podatek leśny, stanowiący załącznik Nr 9 do uchwały,

10) wzór informacji w sprawie podatku leśnego, stanowiący załącznik Nr 10 do uchwały,

11) wzór danych o nieruchomościach leśnych, stanowiący załącznik Nr 11 do uchwały,

12) wzór danych o zwolnieniach w podatku leśnym, stanowiący załącznik Nr 12 do uchwały.

§ 2. Traci moc uchwała Nr XXIX/181/09 Rady Gminy Łaszczów z dnia 29 grudnia 2009 roku w sprawie ustalenia obowiązujących formularzy informacji w sprawie podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości oraz deklaracji na podatek rolny, leśny i od nieruchomości (Dz. Urz. Woj. Lubelskiego Nr 21, poz. 501 z dnia 23.02.2010 r.)

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi.

§ 4. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Przewodniczący Rady


Adam Piasecki

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr X/65/11
Rady Miejskiej w Łaszczowie
z dnia 4 listopada 2011 r.
Zalacznik1.pdf

Deklaracja na podatek od nieruchomości

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr X/65/11
Rady Miejskiej w Łaszczowie
z dnia 4 listopada 2011 r.
Zalacznik2.pdf

Informacja w sprawie podatku od nieruchomości

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr X/65/11
Rady Miejskiej w Łaszczowie
z dnia 4 listopada 2011 r.
Zalacznik3.pdf

Dane o nieruchomościach

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr X/65/11
Rady Miejskiej w Łaszczowie
z dnia 4 listopada 2011 r.
Zalacznik4.pdf

Dane o zwolnieniach podatkowych w podatku od nieruchomości

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr X/65/11
Rady Miejskiej w Łaszczowie
z dnia 4 listopada 2011 r.
Zalacznik5.pdf

Deklaracja na podatek rolny

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr X/65/11
Rady Miejskiej w Łaszczowie
z dnia 4 listopada 2011 r.
Zalacznik6.pdf

Informacja w sprawie podatku rolnego

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr X/65/11
Rady Miejskiej w Łaszczowie
z dnia 4 listopada 2011 r.
Zalacznik7.pdf

Dane o nieruchomościach rolnych

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr X/65/11
Rady Miejskiej w Łaszczowie
z dnia 4 listopada 2011 r.
Zalacznik8.pdf

Dane o zwolnieniach i ulgach podatkowych w podatku rolnym

Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr X/65/11
Rady Miejskiej w Łaszczowie
z dnia 4 listopada 2011 r.
Zalacznik9.pdf

Deklaracja na podatek leśny

Załącznik Nr 10 do Uchwały Nr X/65/11
Rady Miejskiej w Łaszczowie
z dnia 4 listopada 2011 r.
Zalacznik10.pdf

Informacja w sprawie podatku leśnego

Załącznik Nr 11 do Uchwały Nr X/65/11
Rady Miejskiej w Łaszczowie
z dnia 4 listopada 2011 r.
Zalacznik11.pdf

Dane o nieruchomościach leśnych

Załącznik Nr 12 do Uchwały Nr X/65/11
Rady Miejskiej w Łaszczowie
z dnia 4 listopada 2011 r.
Zalacznik12.pdf

Dane o zwolnieniach podatkowych w podatku leśnym

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

WFY Group

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »