| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr 69 Rady Gminy Spiczyn

z dnia 10 listopada 2011r.

w sprawie określenia wysokości stawek za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych

Na podstawie art. 18ust. 2 pkt 15, 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 40 ust. 8 i ust. 9 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 19, poz. 115 z późn. zm.) Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Ustala się stawki opłat za zajęcie 1 m2 pasa drogowego dróg gminnych w celu:

1) prowadzenia robót w pasie drogowym nie związanych z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg,

2) umieszczania w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego,

3) umieszczania w pasie drogowym obiektów budowlanych niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego oraz reklam,

4) zajęcia pasa drogowego na prawach wyłączności w celach innych niż wymienione w pkt 1-3.

2. Za zajęcie 1 m2 powierzchni jezdni pasa drogowego w celach, o których mowa w ust. 1 pkt 1 i 4 określa się następujące stawki opłat za każdy dzień zajęcia:

1) przy zajęciu pasa drogowego do 50% szerokości - 4,00 zł,

2) przy zajęciu pasa drogowego powyżej 50% - 8,00 zł.

3. Ustala się stawki opłat rocznych za zajęcie 1 m2 pasa drogowego dróg gminnych przez rzut poziomy urządzeń, o których mowa w ust. 1 pkt 2 - 20,00 zł.

4. Ustala się następujące stawki opłat za każdy dzień zajęcia 1 m2 pasa drogowego dróg gminnych w celu, o którym mowa w ust. 1 pkt 3:

1) przez rzut poziomy obiektu 1,00 zł,

2) za 1 m2 powierzchni reklamy 0,30 zł.

§ 2. Traci moc uchwała Nr XIV/94/04 Rady Gminy Spiczyn z dnia 14 sierpnia 2004 r. (Dz. Urz. Woj. Lub. z 2004 r. Nr 170, poz. 2410).

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego i obowiązuje od 1 stycznia 2012 r.-

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Anita Pardej

Aplikant radcowski

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »