reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XII/69/2011 Rady Gminy Michów

z dnia 17 listopada 2011r.

w sprawie zarządzenia poboru podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego od osób fizycznych w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt. 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z póżn. zm./, art. 6 ust.12 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych /Dz. U. z 2010 r. Nr 95, poz.613 z póżn. zm./, art. 6 b ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym /Dz.U. z 2006 r. Nr 136, poz. 969 z póżn. zm./ i art. 6 ust. 8 ustawy z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym /Dz. U. Nr 200, poz.1682 z późn. zm./ - Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1. Zarządza się na terenie gminy Michów pobór podatków od nieruchomości, rolnego i leśnego od osób fizycznych w drodze inkasa.

§ 2. Na inkasentów wyznacza się sołtysów poszczególnych sołectw gminy Michów wykaz inkasentów stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§ 3. Określa się wynagrodzenie inkasentów w wysokości 10 % zainkasowanych należności podatkowych od podatku rolnego i leśnego, oraz 1 % zainkasowanych należności podatkowych od podatku od nieruchomości.

§ 4. Traci moc uchwała Nr XXIII/171/2004 z dnia 2 grudnia 1999 r. w sprawie ustalenia prowizji dla sołtysów w formie inkasa.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 6. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego.

Przewodnicząca Rady Gminy


Krystyna Ścibiorska

Załącznik do Uchwały Nr XII/69/2011
Rady Gminy Michów
z dnia 17 listopada 2011 r.
Zalacznik1.docx

Wykaz inkasentów

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Kancelaria Wyoming LLC

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »

reklama
reklama
reklama