reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XIV/80/2011 Rady Gminy Potok Górny

z dnia 7 listopada 2011r.

w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych na rok 2012 r

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 i art. 40 ust.1 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) i art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2010 r. Nr 95, poz. 613 z późn. zm.), przy uwzględnieniu obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2011r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2012r. (M.P. Nr 95, poz. 961) oraz obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 20 października 2011r. w sprawie stawek podatku od środków transportowych obowiązujących w 2012 r., (Mon. Pol. Nr 95, poz. 962) -Rada Gminy uchwala, co następuje :

§ 1.

Stawki podatku od środków transportowych wynoszą rocznie:

1) od samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej pojazdu:

a) powyżej 3,5 tony do 5,5 tony włącznie - 600,00 zł,

b) powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie - 1100,00 zł,

c) powyżej 9 ton i poniżej 12 ton - 1200,00 zł,

2) od samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej pojazdu równej lub wyższej niż 12 ton, stawki podatku określone są w załączniku nr 1 do uchwały,

3) od ciągnika siodłowego lub balastowego przystosowanego do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów od 3,5 tony i poniżej 12 ton - 1200,00 zł,

4) od ciągnika siodłowego lub balastowego przystosowanego do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów równej lub wyższej niż 12 ton, stawki podatku określone są w załączniku nr 2 do uchwały,

5) od przyczepy lub naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton i poniżej 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego - 1200,00 zł,

6) od przyczepy lub naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą równą lub wyższą niż 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego, stawki podatku określone są w załączniku nr 3 do uchwały,

7) od autobusu, w zależności od liczby miejsc do siedzenia:

a) mniejszej niż 30 miejsc - 1150,00 zł,

b) równej lub wyższej niż 30 miejsc - 1200,00 zł.

§ 2.

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego.

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Potok Górny.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Przewodniczący Rady Gminy


Stanisław Bucior


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XIV/80/2011
Rady Gminy Potok Górny
z dnia 7 listopada 2011 r.

Stawki podatku od samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej równej lub wyższej niż 12 ton

Dopuszczalna masa całkowita W tonach

Liczba osi Jezdnych

Stawka podatku dla samochodów z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne / w zł /

Stawka podatku dla samochodów z innymi systemami zawieszenia osi jezdnych / w zł/

Nie mniej niż

Nie mniej niż

Dwie osie

12

13

1300,00

1300,00

13

14

1300,00

1300,00

14

15

1300,00

1300,00

15

1400,00

1400,00

Trzy osie

12

17

1300,00

1400,00

17

19

1400,00

1400,00

19

21

1500,00

1500,00

21

23

1500,00

1500,00

23

25

1500,00

1700,00

25

1500,00

1700,00

Cztery osie i więcej

12

25

1500,00

1600,00

25

27

1500,00

1600,00

27

29

1600,00

1800,00

29

31

1800,00

2600,00

31

1800,00

2600,00

Przewodniczący Rady Gminy


Stanisław Bucior


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XIV/80/2011
Rady Gminy Potok Górny
z dnia 7 listopada 2011 r.

Stawki podatku od ciągników siodłowych i balastowych przystosowanych
do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów równej lub wyższej niż 12 ton

Dopuszczalna masa całkowita zespołu pojazdów : ciągnik siodłowy + naczepa ciągnik balastowy + przyczepa /w tonach /

Liczba osiJezdnych

Stawka podatku dla ciągników z zawieszeniem pneumatycznym lub uznanym za równoważne/ w zł/

Stawka podatku dla ciągników z innymi systemami zawieszenia osi jezdnych / w zł/

Nie mniej niż

Mniej niż

Dwie osie

12

18

1300,00

1300,00

18

25

1300,00

1400,00

25

31

1500,00

2100,00

31

1600,00

2100,00

Trzy osie

12

40

1400,00

1800,00

40

1900,00

2700,00

Przewodniczący Rady Gminy


Stanisław Bucior


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XIV/80/2011
Rady Gminy Potok Górny
z dnia 7 listopada 2011 r.

Stawki podatku od przyczep i naczep, które łącznie z pojazdem
posiadają dopuszczalną masę całkowitą równą lub wyższą
niż 12 ton

Dopuszczalna masa całkowita zespołu pojazdów: przyczepa / naczepa + pojazd silnikowy. / w tonach /

Liczba osi jezdnych

Stawka podatku dla przyczep i naczep z zawieszeniem pneumatycznym lub uznanym za równoważne/w zł/

Stawka podatku dla przyczep i naczep z innymi systemami zawieszenia osi jezdnych / w zł/

Nie mniej niż

Mniej niż

Jedna oś

12

18

1300,00

1400,00

18

25

1300,00

1400,00

25

1400,00

1400,00

Dwie osie

12

28

1400,00

1500,00

28

33

1400,00

1500,00

33

38

1500,00

1600,00

38

1500,00

1800,00

Trzy osie

12

38

1100,00

1500,00

38

1200,00

1500,00

Przewodniczący Rady Gminy


Stanisław Bucior

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Marcin Sądej

Prawnik specjalizujący się w tematyce podatkowej

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama