| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr Nr XI/68/2011 Rady Gminy Jabłonna

z dnia 25 listopada 2011r.

w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych na 2012 r

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym /Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn .zmianami./, art. 10 ust.1 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r.o podatkach i opłatach lokalnych / tekst jedn. Dz.U. z 2010 r. Nr 95, poz. 613 z późn. zm./ przy uwzględnieniu obwieszczenia Ministra Finansów w sprawie wysokości górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2012 r. (M.P Nr 95 poz. 961/ i Obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 20 października 2011r. w sprawie stawek podatku od środków transportowych obowiązujących w 2012 r. /M.P. Nr 95 , poz.962 / - Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1. Stawki podatku od środków transportowych wynoszą rocznie:

1. od samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej pojazdu:

a) powyżej 3,5 tony do 5,5 tony włącznie 440 zł

b) powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie 720 zł

c) powyżej 9 ton do mniej niż 12 ton 830 zł

2. od samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej pojazdu równej lub wyższej niż 12 ton, stawki podatku określone są w załączniku nr 1 do uchwały,

3. od ciągnika siodłowego lub balastowego przystosowanego do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów od 3,5 tony i poniżej 12 ton- 1100zł.

4. od ciągnika siodłowego lub balastowego przystosowanego do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów równej lub wyższej niż 12 ton, stawki podatku określone są w załączniku nr 2 do uchwały,

5. od przyczepy lub naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton i poniżej 12 ton z wyjątkiem związanych z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego - 600zł

6. od przyczepy lub naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą równą lub wyższą niż 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego, stawki podatku określone są w załączniku nr 3 do uchwały,

7. od autobusu, w zależności od liczby miejsc do siedzenia:

a) mniej niż 30 miejsc 1100 zł

b) równej lub wyższej niż 30 miejsc 1650 zł

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego.

Przewodniczący Rady Gminy Jabłonna


Roman Dąbek


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr Nr XI/68/2011
Rady Gminy Jabłonna
z dnia 25 listopada 2011 r.

STAWKI PODATKU DLA POJAZDÓW OKREŚLONYCH W ART. 8 PKT 2 USTAWY

Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita /w tonach/

Stawka podatku /w złotych/

Nie mniej niż

Mniej niż

oś jezdna /osie jezdne/ z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanymzawieszeniem uznanym za równoważne

inne systemy zawieszaniaosi jezdnych

Dwie osie

12

13

550

820

13

14

660

1000

14

15

820

1200

15

-

1100

1650

Trzy osie

12

17

720

1100

17

19

820

1200

19

21

930

1380

21

23

1100

1650

23

25

1320

1980

25

-

1430

2100

Cztery osie i więcej

12

25

1200

1430

25

27

1430

1650

27

29

1650

1980

29

31

1980

2860

31

-

1980

2860


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr Nr XI/68/2011
Rady Gminy Jabłonna
z dnia 25 listopada 2011 r.

STAWKI PODATKU DLA POJAZDÓW OKREŚLONYCH W ART. 8 PKT 4 USTAWY

Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita zespołu pojazdów: ciągnik siodłowy + naczepa; ciągnik balastowy + przyczepa (w tonach)

Stawka podatku /w złotych/

nie mniej niż

mniej niż

oś jezdna /osie jezdne/ z zawieszaniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne

inne systemy zawieszaniaosi jezdnych

Dwie osie

12

18

660

1000

18

25

820

1200

25

31

1100

1650

31

-

1650

2200

Trzy osie

12

40

1650

2200

40

-

2100

2970


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr Nr XI/68/2011
Rady Gminy Jabłonna
z dnia 25 listopada 2011 r.

STAWKI PODATKU DLA PRZYCZEP I NACZEP OKREŚLONYCH

Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita zespołu pojazdów: naczepa /przyczepa + pojazd silnikowy (w tonach)

Stawka podatku (w złotych)

nie mniej niż

mniej niż

oś jezdna (osie jezdne) z zawieszaniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne

inne systemy zawieszeniaosi jezdnych

Jedna oś

12

18

330

500

18

25

440

660

25

-

550

820

Dwie osie

12

28

550

770

28

33

770

1100

33

38

1000

1480

38

-

1320

1920

Trzy osie

12

38

880

1200

38

-

1100

1540

Przewodniczący Rady Gminy Jabłonna


Roman Dąbek

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Accreo

Accreo to firma doradcza, oferująca usługi dedykowane przedsiębiorstwom i klientom indywidualnym w zakresie doradztwa podatkowego i prawnego, business restructuringu oraz doradztwa europejskiego przede wszystkim w obszarze pozyskiwania dotacji i funduszy unijnych.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »