| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XI/77/11 Rady Miejskiej w Łaszczowie

z dnia 29 grudnia 2011r.

w sprawie określenia górnych stawek opłat za usługi usuwania odpadów z nieruchomości

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 3 i art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2005 r. Nr 236, poz.2008 z późn. zm.) Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1. Uchwala się górne stawki opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych w następujących wysokościach:

1) odbiór odpadów komunalnych - 15,00 zł za 1 pojemnik typu 110L,

2) odbiór odpadów komunalnych - 120,00 zł za 1 pojemnik typu 1100L,

3) wywóz nieczystości płynnych ze zbiorników bezodpływowych i ich transport do punktu zlewnego - 17,00 zł za 1 m3 .

§ 2. Opłaty za usługi, o których mowa w §1 ustala się w wysokości proporcjonalnej do wielkości (pojemności) zbiorników, w których zbierane i transportowane są odpady.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza sie Burmistrzowi.

§ 4. Traci moc Uchwała Nr III/15/10 Rady Miejskiej w Łaszczowie z dnia 29 grudnia 2010 roku w sprawie określenia górnych stawek opłat za usługi usuwania odpadów z nieruchomości.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po uplywie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzedowym Województwa Lubelskiego.

Przewodniczacy Rady


Adam Piasecki

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Pismo "Niebieska Linia"

Dwumiesięcznik poświęcony problematyce przemocy

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »