| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XII/57/11 Rady Gminy Gościeradów

z dnia 25 listopada 2011r.

w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych na terenie gminy Gościeradów na rok 2012

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 8 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001 roku Dz. U .Nr 142, poz.1591 z późn. zm.) i art.10 ust.1 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2010 r. Nr 95, poz. 613 z późn. zm.), przy uwzględnieniu obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2011 r. w sprawie wysokości górnych granic stawek kwotowych w podatkach i opłatach lokalnych (M. P. Nr 95, poz. 961) oraz obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 20 października 2011 r. w sprawie stawek podatku od środków transportowych obowiązujących w 2012 roku ( M. P. Nr 95, poz. 962) Rada Gminy Gościeradów uchwala co następuje:

§ 1. Stawki podatku od środków transportowych wynoszą rocznie:

1. od samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej pojazdu:

1) powyżej 3,5 tony do 5,5 tony włącznie - 540 zł,

2) powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie - 700 zł,

3) powyżej 9 ton do mniej niż 12 ton - 850 zł,

2. od samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej pojazdu równej lub wyższej niż 12 ton, stawki podatku określone są w załączniku nr 1 do uchwały,

3. od ciągnika siodłowego lub balastowego przystosowanego do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów od 3,5 tony i poniżej 12 ton - 1250 zł,

4. od ciągnika siodłowego lub balastowego przystosowanego do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów równej lub wyższej niż 12 ton, stawki podatku określone są w załączniku nr 2 do uchwały,

5. od przyczepy lub naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton i poniżej 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego - 400 zł,

6. od przyczepy lub naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą równą lub wyższą niż 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego, stawki podatku określone są w załączniku nr 3 do uchwały,

7. od autobusu, w zależności od liczby miejsc do siedzenia:

1) mniejszej niż 30 miejsc - 940 zł,

2) równej lub wyższej niż 30 miejsc- 1500 zł

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3. Z dniem wejścia w życie, jednak nie wcześniej niż 1 stycznia 2012 r., traci moc uchwała Nr XLI/204/10 Rady Gminy Gościeradów z dnia 5 listopada 2010 r. w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych na terenie gminy Gościeradów (Dz. Urz. Nr 152, poz. 2652 z dnia 29 grudnia 2010 r.)

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XII/57/11
Rady Gminy Gościeradów
z dnia 25 listopada 2011 r.
Zalacznik1.rtf

Stawki podatku od samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej równej lub wyższej niż 12 ton.

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XII/57/11
Rady Gminy Gościeradów
z dnia 25 listopada 2011 r.
Zalacznik2.rtf

Stawki podatku od ciągników siodłowych i balastowych przystosowanych do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów równej lub wyższej niż 12 ton.

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XII/57/11
Rady Gminy Gościeradów
z dnia 25 listopada 2011 r.
Zalacznik3.rtf

Stawki podatku od przyczep i naczep, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą równą lub wyższą niż 12 ton.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Anna Dobrzycka

salon i sklep internetowy 9design

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »