| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr X/55/11 Rady Gminy Ludwin

z dnia 29 listopada 2011r.

w sprawie ustalenia opłat za świadczenia prowadzonego przez gminę Przedszkola Publicznego w Ludwinie

Na podstawie art. 40 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z późn. zm. ) oraz art. 14 ust. 5 pkt 1 w związku z art. 6 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty ( Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572) Rada Gminy w Ludwinie uchwala, co następuje:

§ 1. Bezpłatne nauczanie, wychowanie i opieka zapewniane przez przedszkole prowadzone przez Gminę Ludwin są realizowane w wymiarze 5 godzin dziennie.

§ 2. 1. Ustala się odpłatność rodziców ( opiekunów prawnych) za jedna godzinę korzystania dziecka ze świadczeń udzielanych przez przedszkole w czasie przekraczającym czas, którym mowa w § 1, w wysokości 0,1 % minimalnego wynagrodzenia za pracę, ustalonego na podstawie odrębnych przepisów.

2. Świadczenia , o których mowa w ust. 1, obejmują zajęcia opiekuńczo-wychowawcze oraz dydaktyczne w szczególności w zakresie:

1) gry i zabawy dydaktyczne, wspomagające rozwój umysłowy dziecka,

2) gry i zabawy badawcze, rozwijające zainteresowania otaczającym światem,

3) zajęcia rozwijające plastyczne i teatralne uzdolnienia dzieci,

4) gry i zabawy ruchowe, wspomagające rozwój fizyczny dziecka,

5) zabawy taneczne ,wspomagające rozwój emocjonalny i społeczny dziecka.

§ 3. Zakres świadczeń oraz wysokość opłat udzielanych przez publiczne przedszkole określa umowa cywilnoprawna zawierana z rodzicami (opiekunami) dziecka.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego.

Przewodniczący Rady


Wojciech Szymański

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Pismo "Niebieska Linia"

Dwumiesięcznik poświęcony problematyce przemocy

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »