reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Sprawozdanie Starosty Janowskiego

z dnia 19 stycznia 2012r.

z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku za rok 2011

Na podstawie art. 38b ust. 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r., Nr 142 poz. 1592 z późn. zm.) Starosta Janowski składa Radzie Powiatu w Janowie Lubelskim sprawozdanie z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku za rok 2011.

Komisja Bezpieczeństwa i Porządku w Powiecie Janowskim w 2011 r. funkcjonowała w oparciu o następujące zarządzenia:

1) zarządzenie nr 23/2008 Starosty Janowskiego z dnia 15 lipca 2008 r. w sprawie powołania komisji bezpieczeństwa i porządku, zmienione zarządzeniem nr 17/2011 Starosty Janowskiego z dnia 23 marca 2011 r. w sprawie zmiany zarządzenia nr 23/2008 Starosty Janowskiego z dnia 15 lipca 2008 r. w sprawie powołania komisji bezpieczeństwa i porządku;

2) zarządzenie nr 46/2011 Starosty Janowskiego z dnia 16 września 2011 r. w sprawie powołania komisji bezpieczeństwa i porządku.

Komisja Bezpieczeństwa i Porządku Powiatu Janowskiego w 2011 roku podjęła następujące tematy:

1) przyjęcie sprawozdania Komendanta Powiatowego Policji w Janowie Lubelskim, dotyczącego oceny stanu bezpieczeństwa na terenie powiatu za 2010 rok oraz głównych kierunków działań KPP w Janowie Lubelskim na 2011 rok w zakresie poprawy stanu bezpieczeństwa i porządku publicznego;

2) przyjęcie informacji Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Janowie Lubelskim o stanie bezpieczeństwa Powiatu Janowskiego w zakresie ochrony przeciwpożarowej za 2010 rok;

3) przyjęcie informacji o działalności Powiatowego Lekarza Weterynarii w Janowie Lubelskim za 2010 rok;

4) przyjęcie informacji Prezesa Stowarzyszenia "Bezpieczny Powiat Janowski" o działalności stowarzyszenia w 2010 roku;

5) zajęcie stanowiska w sprawie zamiaru likwidacji Prokuratury Rejonowej w Janowie Lubelskim;

6) zajęcie stanowiska w sprawie likwidacji Zintegrowanego Stanowiska Kierowania Służb Ratowniczych Powiatu Janowskiego, zlokalizowanego w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Janowie Lubelskim;

7) porozumienie określające zasady wzywania i rozliczania kosztów użycia samolotu gaśniczego, wzywanego do gaszenia pożarów lasów prywatnych w sytuacji, kiedy nie ma możliwości ugaszenia pożaru lasu przy pomocy sił i środków, będących w dyspozycji Straży Pożarnej;

8) przyjęcie projektu Powiatowego Programu Zapobiegania Przestępczości oraz Ochrony Porządku Publicznego i Bezpieczeństwa Obywateli (Lokalna Strategia Bezpieczeństwa).

W 2011 roku odbyły się dwa posiedzenia Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Powiatu Janowskiego. Pierwsze posiedzenie, które odbyło w dniu 14 czerwca poświęcone zostało w głównej mierze przedstawieniu sprawozdań z działalności w 2010 roku: Komendanta Powiatowego Policji, Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej, Powiatowego Lekarza Weterynarii oraz Prezesa Stowarzyszenia "Bezpieczny Powiat Janowski".

Zgodnie z informacją Komendanta Powiatowego Policji, KPP w Janowie Lubelskim w 2010 roku znalazła się w czołówce województwa lubelskiego w zakresie wykrywalności przestępstw, zajmując pierwsze miejsce w województwie w zakresie wykrywalności przestępczości kryminalnej oraz drugie miejsce w zakresie wykrywalności przestępczości ogólnej. Powiat Janowski pod względem zagrożenia przestępczością kryminalną zajął trzecie miejsce wśród najbezpieczniejszych powiatów w województwie lubelskim.

Z kolei z informacji przedstawionej przez Komendanta Powiatowego PSP wynikało, że w 2010 roku w stosunku do 2009 roku spadła ilość pożarów, natomiast zwiększyła się ilość innych miejscowych zagrożeń, co spowodowane było częstszym występowaniem anomalii pogodowych.

Według informacji przedstawionej przez Powiatowego Lekarza Weterynarii w 2010 roku Inspekcja Weterynaryjna przeprowadziła kontrole w podmiotach zajmujących się hodowlą zwierząt zgodnie z rocznym planem kontroli. Powiatowy Lekarz Weterynarii zwrócił uwagę, że Inspektorat Weterynarii w Janowie Lubelskim posiada niewielką obsadę, natomiast jest zobowiązany do realizowania licznych zadań, wobec czego niektóre czynności są zlecane lekarzom weterynarii prowadzącym prywatne praktyki.

Komisja, na wniosek Przewodniczącego Komisji, pozytywnie zaopiniowała powyżej przedstawione informacje.

Prezes Stowarzyszenia "Bezpieczny Powiat Janowski" przedstawiając informację z działalności w 2010 roku stwierdził, że stowarzyszenie ze względu na ograniczone możliwości prowadzi raczej skromną działalność. Mimo to w 2010 roku udało się zorganizować i przeprowadzić cykl spotkań we wszystkich szkołach podstawowych z terenu Powiatu Janowskiego z dziećmi klas I - III, poświęconych omówieniu zasad bezpieczeństwa drogowego, połączonych z wręczeniem wszystkim dzieciom z klas I - III elementów odblaskowych, zakupionych ze środków własnych stowarzyszenia.

Kolejną istotną sprawą, poruszoną na czerwcowym posiedzeniu Komisji, była kwestia planowanej likwidacji Prokuratury Rejonowej w Janowie Lubelskim. Zebrani zgodzili się, że ewentualna likwidacja Prokuratury w Janowie Lubelskim jest całkowicie bezzasadna i w konsekwencji spowoduje wiele utrudnień dla mieszkańców, urzędów i firm, ograniczy dostęp do wymiaru sprawiedliwości i zmniejszy poziom bezpieczeństwa mieszkańców powiatu. Postanowiono o poparciu akcji protestacyjnej przeciwko likwidacji Prokuratury Rejonowej w Janowie Lubelskim.

Kolejne posiedzenie Komisji Bezpieczeństwa i Porządku odbyło się w dniu 6 października. Komendant Powiatowy PSP w Janowie Lubelskim przedstawił informację, że w dniu 30 czerwca zlikwidowane zostało Zintegrowane Stanowisko Kierowania Służb Ratowniczych Powiatu Janowskiego, zlokalizowane w Komendzie Powiatowej PSP. Od 1 lipca połączenia telefoniczne z terenu Powiatu Janowskiego na nr 999 oraz 112 są przekierowywane do Stanowiska Dyspozytorskiego Państwowego Ratownictwa Medycznego w Zamościu. Komendant poinformował również o problemach w wymianie informacji o wypadkach pomiędzy Stanowiskiem Kierowania KP PSP w Janowie Lubelskim a Stanowiskiem Dyspozytorskim PRM w Zamościu, jakie w związku z tym się pojawiły. Komisja postanowiła o zwróceniu się z wnioskiem do Wojewody Lubelskiego o przywrócenie funkcjonowania Zintegrowanego Stanowiska Kierowania Służb Ratowniczych Powiatu Janowskiego w formie sprzed likwidacji, działającego na bazie lokalowo-sprzętowej Komendy Powiatowej PSP w Janowie Lubelskim.

Na posiedzeniu Komisji przedstawiono również projekt porozumienia określającego zasady wzywania i rozliczania kosztów użycia samolotu gaśniczego, wzywanego do gaszenia pożarów lasów prywatnych w sytuacji, kiedy nie ma możliwości ugaszenia pożaru lasu przy pomocy sił i środków, będących w dyspozycji Straży Pożarnej, opracowany w Wydziale Spraw Społecznych, Obywatelskich i Zarządzania Kryzysowego Starostwa Powiatowego. Projekt tego porozumienia był wcześniej przedstawiony na posiedzeniu Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego, następnie przesłany do konsultacji Burmistrzowi i Wójtom Gmin z terenu Powiatu Janowskiego. Wobec braku zainteresowania niektórych z Wójtów przystąpieniem do porozumienia nie doszło do jego podpisania. Natomiast obecny na posiedzeniu Nadleśniczy Lasów Janowskich w Janowie Lubelskim zadeklarował ścisłą współpracę ze służbami ratowniczymi oraz samorządem terytorialnym w przypadku konieczności użycia samolotu do gaszenia lasów, które nie stanowią własności Skarbu Państwa.

Komisji Bezpieczeństwa został przedstawiony również projekt Powiatowego Programu Zapobiegania Przestępczości oraz Ochrony Porządku Publicznego i Bezpieczeństwa Obywateli (Lokalna Strategia Bezpieczeństwa), przygotowany w Wydziale Spraw Społecznych, Obywatelskich i Zarządzania Kryzysowego Starostwa Powiatowego. Członkowie Komisji zaopiniowali projekt pozytywnie. Postanowiono, że członkowie Komisji przekażą swoje uwagi do projektu do Starostwa Powiatowego, a dalsze prace nad Programem będą podejmowane w 2012 roku.

Dokumentacja z działalności Komisji w 2011 roku znajduje się w Wydziale Spraw Społecznych, Obywatelskich i Zarządzania Kryzysowego Starostwa Powiatowego w Janowie Lubelskim, prowadzącym obsługę administracyjno-biurową Komisji.

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

SI-Consulting Sp. z o.o.

Kompleksowe rozwiązania informatyczne dla przedsiębiorstw

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama