reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XV/79/11 Rady Miejskiej w Janowie Lubelskim

z dnia 16 grudnia 2011r.

w sprawie określenia trybu i szczegółowych warunków zwolnienia od podatku rolnego gruntów gospodarstw rolnych, na których zaprzestano produkcji rolnej

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 12 ust. 9 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2006 r. Nr 136, poz. 969, z późn. zm.) - Rada Miejska ustala, co następuje:

§ 1. Uchwała określa tryb i szczegółowe warunki zwolnienia od podatku rolnego gruntów wchodzących w skład gospodarstw rolnych, na których zaprzestano produkcji rolnej, zwanego dalej "zwolnieniem".

§ 2. 1. Zwolnienie następuje na wniosek podatnika.

2. Wniosek powinien zawierać dane dotyczące gruntu, którego ma dotyczyć zwolnienie: numer działki według ewidencji gruntów i budynków, rodzaj użytku rolnego, jego klasę i powierzchnię, podpis oraz określać zamierzony okres korzystania ze zwolnienia - nie dłuższy niż 3 lata.

§ 3. 1. Zwolnienie przysługuje, jeżeli spełnione są łącznie następujące warunki:

a) zaprzestano uprawy roślin,

b) grunty nie są wykorzystywane na cele pastwiskowe,

c) grunty są utrzymywane w stanie niezagrażającym rozprzestrzenianiu się chwastów.

2. Sprawdzanie spełniania powyższych warunków następuje w trybie określonym w odrębnych przepisach.

§ 4. Zwolnienie następuje w drodze decyzji organu podatkowego, wydawanej na okres objęty zwolnieniem, pod warunkiem spełnienia warunków określonych w § 3 ust. 1 uchwały.

§ 5. Traci moc uchwała Nr XIV/64/99 Rady Miejskiej w Janowie Lubelskim z dnia 21 grudnia 1999 roku w sprawie trybu i szczegółowych warunków zwolnienia od podatku rolnego użytków rolnych, na których zaprzestano produkcji rolnej.

§ 6. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego.

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Janowa Lubelskiego.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Kancelaria Wyoming LLC

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »

reklama
reklama
reklama