reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XV/82/11 Rady Miejskiej w Janowie Lubelskim

z dnia 16 grudnia 2011r.

w sprawie zarządzenia poboru podatków - od nieruchomości, rolnego i leśnego - od osób fizycznych w drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso oraz wyznaczenia terminu płatności dla inkasentów

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z późn. zm.), art. 6 ust. 12 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 95, poz. 613, z późn. zm.), art. 6b ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2006 r. Nr 136, poz. 969, z późn. zm.) i art. 6 ust 8 ustawy z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym (Dz. U. Nr 200, poz. 1682, z późn. zm.) oraz art. 47 § 4a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jednolity: Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60, z późn. zm.) - Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1. Zarządza się na terenie Gminy Janów Lubelski pobór podatków - od nieruchomości, rolnego i leśnego - od osób fizycznych w drodze inkasa.

§ 2. Na inkasentów wyznacza się sołtysów z terenu poszczególnych sołectw.

§ 3. Określa się wynagrodzenie inkasentów w n/w wysokościach zainkasowanych należności podatkowych:

- Biała Pierwsza - 8%

- Biała Druga - 8%

- Zofianka Górna - 8%

- Momoty Górne - 10%

- Momoty Dolne - 10%

- Łążek Ordynacki - 10%

- Ruda - 10%

- Pikule - 10%

- Kiszki, Szewce, Ujście - 10%

- Borownica, Kopce, Borownica - Laski - 12%

- Szklarnia - 12%

§ 4. Wyznacza się termin płatności dla inkasentów do piątego dnia włącznie, następującego po terminach płatności pobieranych podatków.

§ 5. Traci moc uchwała Nr III/9/06 Rady Miejskiej w Janowie Lubelskim z dnia 20 grudnia 2006 r. w sprawie zarządzenia poboru podatków - od nieruchomości, rolnego i leśnego - od osób fizycznych w drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso oraz wyznaczenia terminu płatności dla inkasentów (Dz. Urz. Woj. Lubelskiego z 2007 r. Nr 21, poz. 639).

§ 6. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego.

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Janowa Lubelskiego.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dnia od dnia ogłoszenia.

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Stronyireszta.pl

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »

reklama
reklama
reklama