reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr VIII/62/2011 Rady Gminy Sławatycze

z dnia 30 listopada 2011r.

w sprawie określenia trybu i szczegółowych warunkow zwolnienia od podatku rolnego gruntów gospodarstw rolnych, na których zaprzestano produkcji rolnej


Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) i art. 12 ust. 9 w związku z art. 12 ust. 1 pkt 7 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz.U. z 2006 r. Nr 136, poz. 969 z późn. zm.) - Rada Gminy Uchwala, co następuje:
§ 1. Uchwała określa tryb i szczegółowe warunki zwolnienia od podatku rolnego gruntów wchodzących w skład gospodarstw rolnych, na których zaprzestano produkcji rolnej, zwanego dalej "zwolnieniem".
§ 2. 1. Zwolnienie następuje na wniosek podatnika.
2. Wniosek powienien zawierać dane dotyczące gruntu, którego ma dotyczyć zwolnienie: numer działki według ewidencji gruntów i budynków, rodzaj użytku rolnego, jego klasę i powierzchnię, podpis oraz określać zamierzony okres korzystania ze zwolnienia - nie dłuższy niż 3 lata.
§ 3. 1. Zwolnienie przysługuje, jeżeli spełnione są łacznie następujące warunki:
1) zaprzestanie uprawy roślin,
2) niewykorzystywanie gruntów na cele pastwiskowe,
3) utrzymanie gruntów w stanie niezagrażającym rozprzestrzenianiu się chwastów.
2. Sprawdzanie spełniania powyższych warunków następuje w trybie czynności kontrolnych określonych w odrębnych przepisach.
§ 4. Zwolnienie następuje w drodze decyzji organu podatkowego, wydawanej na okres objęty zwolnieniem, z zastrzeżeniem spełnienia przez ten okres warunków określonych w § 3 ust. 1 uchwały.
§ 5. W sprawach nie uregulowanych w niniejszej uchwale mają zastosowanie przepisy ustawy o podatku rolnym oraz Ordynacji podatkowej.
§ 6. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego.
§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Sławatycze
§ 8. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia
Przewodniczący Rady Gminy

Józef Chomiczewski
reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Dominika Borowicz

Asystentka prawnika w E-Kancelaria Grupa Prawno-Finansowa sp. z o.o.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama