| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XVI/139/2011 Rady Miasta Świdnik

z dnia 22 grudnia 2011r.

w sprawie zmiany uchwały Nr XLV/267/2009 Rady Miasta Świdnik z dnia 21 grudnia 2009 r. w sprawie określenia wzorów formularzy niezbędnych do wymiaru i poboru podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego, obowiązujących na terenie Gminy Miejskiej Świdnik

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz.1591 z późn. zm.), art. 6 ust.13 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych (t. j. Dz. U. z 2010 r. Nr 95 poz.613 z późn. zm), po zaopiniowaniu przez Komisję Budżetu Rady Miasta Świdnik - Rada Miasta uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XLV/267/2009 Rady Miasta Świdnik z dnia 21 grudnia 2009r. w sprawie określenia wzorów formularzy niezbędnych do wymiaru i poboru podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego, obowiązujących na terenie Gminy Miejskiej Świdnik wprowadza się następujące zmiany:

1) załącznik Nr 1 stanowiący wzór deklaracji na podatek od nieruchomości oznaczony symbolem DN-1 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Świdnik.

§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2012 r.

Przewodniczący Rady Miasta Świdnik


Janusz Królik


Załącznik do Uchwały Nr XVI/139/2011
Rady Miasta Świdnik
z dnia 22 grudnia 2011 r.
Zalacznik1.doc

Formularz DN-2012

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Ministerstwo Finansów

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »