reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Porozumienie nr 1 Wójta Gminy Łuków

z dnia 15 listopada 2011r.

w przedmiocie realizacji dowożenia uczniów ze wsi Stare Okniny z terenu Gminy Wiśniew do Zespołu Oświatowego w Radomyśli, przez Gminę Łuków

zawarte w dniu 15 listopada 2011 r. pomiędzy: Gminą Wiśniew reprezentowaną przez: Wójta - Krzysztofa Kryszczuka zwaną dalej "Gminą Wiśniew" i Gminą Łuków reprezentowaną przez: Wójta - Mariusza Osiaka zwaną dalej "Gminą Łuków"

W celu zapewnienia dowożenia uczniów z terenu Gminy Wiśniew, zamieszkałych w Starych Okninach, uczęszczających do Zespołu Oświatowego w Radomyśli strony porozumienia ustalają, co następuje:

§ 1. Gmina Wiśniew przekazuje Gminie Łuków zadania własne w zakresie dowożenia uczniów zamieszkałych w Starych Okninach, uczęszczających do Zespołu Oświatowego w Radomyśli, a Gmina Łuków zadania te przejmuje.

§ 2. 1. Gmina Łuków zobowiązuje się do dowożenia uczniów, polegającego na wykonywaniu 1 kursu dziennie na trasie Stare Okniny - Zespół Oświatowy w Radomyśli na zajęcia szkolne rozpoczynające się o godzinie 8:00, autobusem będącym w dyspozycji Gminy Łuków, według rozkładu jazdy ustalonego z dyrektorem Zespołu Oświatowego w Radomyśli.

2. Usługa wymieniona w pkt. 1 nie będzie realizowana w okresie ferii zimowych obowiązujących w szkołach na terenie Gminy Łuków oraz w przypadkach, gdy droga na ustalonej trasie dowozu, będzie nieprzejezdna np. z powodu jej nieodśnieżenia.

§ 3. 1. Za wykonanie określonego w § 2, pkt.1 przedmiotu porozumienia, Gmina Wiśniew zobowiązuje się płacić Gminie Łuków wynagrodzenie ryczałtowe w wysokości 20 zł (słownie: dwadzieścia złotych) brutto za jeden dzień dowozu.

2. Należność za wykonanie przedmiotu porozumienia będzie płatna przelewem na rachunek bankowy Gminy Łuków, w terminie 14 dni od daty otrzymania stosownej noty.

3. Noty obciążeniowe będą wystawiane w okresach miesięcznych.

§ 4. Strony podpisują porozumienie w oparciu o akceptujące je uchwały Rad obu samorządów.

§ 5. W sprawach nieuregulowanych porozumieniem stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego.

§ 6. Zmiany porozumienia mogą być dokonywane wyłącznie na piśmie pod rygorem nieważności.

§ 7. Porozumienie zawiera się na czas nieokreślony.

§ 8. Każda ze stron może wypowiedzieć porozumienie za 3 miesięcznym okresem wypowiedzenia, ze skutkiem na koniec miesiąca.

§ 9. W przypadku sporów na tle porozumienia, sądem właściwym będzie sąd siedziby Gminy Łuków.

§ 10. Porozumienie sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, po dwa dla każdej ze stron.

§ 11. Porozumienie podlega ogłoszeniu w dziennikach urzędowych województwa lubelskiego i mazowieckiego.

Wójt Gminy Łuków

Mariusz Osiak

Wójt Gminy Wiśniew

Krzysztof Kryszczuk

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Jerzy Rzewuski

Ekspert IT – systemy informatyczne ERP. Ukończone studia - Politechnika Warszawska.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama