reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr 35/2012 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Lublinie

z dnia 24 kwietnia 2012r.

w sprawie stwierdzenia nieważności części uchwały Rady Gminy Horodło

Uchwała Nr 35/2012
Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Lublinie

z dnia 24 kwietnia 2012 r.

w sprawie stwierdzenia nieważności części uchwały Rady Gminy Horodło.

Na podstawie art. 91 ust. 1 w związku z art. 86 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 18 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 października 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych (Dz.U. z 2001 r. Nr 55, poz. 577 z późn.zm.) - Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Lublinie

uchwala, co następuje:

stwierdza się nieważność postanowień § 3 i § 5 uchwały Nr XVII/111/12 Rady Gminy Horodło z dnia 28 marca 2012 r. w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości, stanowiącego regionalną pomoc inwestycyjną dla przedsiębiorców tworzących nowe miejsca pracy związane z nowymi inwestycjami na obszarze Tarnobrzeskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej EURO-PARK WISŁOSAN na terenie Gminy Horodło, z uwagi na ich sprzeczność z przepisami art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2010 r. Nr 95, poz. 613 z późn. zm.).


Uzasadnienie

Uchwałą Nr 31/2012 z 11 kwietnia 2012 r. Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Lublinie wszczęło postępowanie nadzorcze w celu stwierdzenia nieważności części uchwały, o której mowa w sentencji, uznając że została ona podjęta z istotnym naruszeniem prawa.

W § 3 uchwały Rada wprowadziła regulacje prawne odnoszące się nie do przedmiotów opodatkowania a do sytuacji ekonomicznej przedsiębiorców (wprowadziła negatywne warunki podmiotowe). Postanowiono, że zwolnienia nie stosuje się do przedsiębiorców, którzy zalegają z zapłatą zobowiązań podatkowych wobec budżetu Gminy Horodło oraz przedsiębiorców, którym w okresie 2 lat przed złożeniem zgłoszenia zamiaru skorzystania ze zwolnienia od podatku od nieruchomości Wójt Gminy Horodło umorzył zaległości podatkowe. Takie postanowienia w ocenie Kolegium RIO w Lublinie stoją w sprzeczności z przepisem art. 7 ust. 3 cyt. ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, z którego to wynika, że organy stanowiące gmin mogą wprowadzić tylko inne zwolnienia przedmiotowe niż te określone w ust. 1 tego artykułu oraz w art. 10 ust. 1 ustawy. Rada gminy nie miała więc prawa wprowadzać do uchwały jakichkolwiek dodatkowych warunków odnoszących się do podmiotów (przedsiębiorców).

W § 5 uchwały Rada Gminy uregulowała kwestie proceduralne dotyczące utraty prawa do zwolnienia oraz obowiązku przedkładania Wójtowi Gminy w terminie do 15 stycznia każdego roku informacji służących do obliczania udzielanej pomocy. Zawarcie tych postanowień w uchwale stanowi przekroczenie delegacji wynikającej z art. 7 ust. 3 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych. Sprawy te są uregulowane w ustawie z dnia 27 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.), zwłaszcza w przepisach działu V "Czynności sprawdzające" i działu VI "Kontrola podatkowa".

Ponieważ Rada Gminy Horodło nie usunęła w wyznaczonym terminie wskazanych naruszeń prawa, Kolegium RIO w Lublinie - stwierdziło nieważność części uchwały, o której mowa w sentencji.

Na tę uchwałę przysługuje Radzie Gminy Horodło prawo wniesienia skargi - za pośrednictwem Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Lublinie - do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie, w terminie 30 dni od dnia jej doręczenia.

Przewodniczący Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej


Jacek Grządka

Otrzymują:

1. Wójt Gminy Horodło

2. Rada Gminy Horodło

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Paulina Piekarska

Radca prawny

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama