reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Porozumienie nr 186 Wojewody Lubelskiego

z dnia 11 maja 2012r.

zawarte pomiędzy Wojewodą Lubelskim a Wójtem Gminy Łopiennik Górny w sprawie powierzenia obowiązku utrzymania grobów i cmentarzy wojennych na terenie gminy

Na podstawie art. 20 ustawy z dnia 23 stycznia 2009 r. o wojewodzie i administracji rządowej w województwie (Dz. U. z 2009 r. Nr 31, poz. 206, z późn. zm.), art. 8, ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z późn. zm.), art. 6, ust. 3 ustawy z dnia 28 marca 1933 r. o grobach i cmentarzach wojennych (Dz. U. z 1933 r. Nr 39, poz. 311, z późn. zm.) Wojewoda Lubelski powierza Gminie Łopiennik Górny obowiązek utrzymania grobów i cmentarzy wojennych na terenie gminy w 2012 r. i zabezpiecza na ten rok dotację w kwocie 1 500 zł (słownie: tysiąc pięćset złotych) na dofinansowanie kosztów utrzymania obiektów grobownictwa wojennego (miejsc pochówku) na terenie gminy.

§ 2.

Gmina zobowiązuje się w ramach przyznanej kwoty podanej w § 1 zrealizować w 2012 r. prace remontowe i konserwacyjne grobów, kwater lub cmentarzy wojennych na terenie gminy.

§ 3.

Przyznane środki przekazane zostaną w dwóch transzach: pierwsza zostanie przesłana do końca pierwszego półrocza br. w wysokości 50 % przyznanej dotacji, pozostała kwota po przedłożeniu przez gminę rozliczenia z pierwszej transzy środków. Podstawę do uruchomienia drugiej transzy środków finansowych stanowić będzie wniosek Gminy zawierający zakres prac wykonanych na danym obiekcie i kopie faktur potwierdzone przez Skarbnika Gminy, dokumentujące wykazane wydatki.

§ 4.

Końcowe rozliczenie przekazanych środków wraz ze zdjęciami wyremontowanych obiektów Gmina przedłoży do dnia 12 listopada 2012 r. W przypadku niewykorzystania środków gmina wystąpi do Wojewody Lubelskiego o zmianę lub rozwiązanie Porozumienia i zwróci niewykorzystaną kwotę w nieprzekraczalnym terminie do dnia 29 października 2012 r., wraz z końcowym rozliczeniem wykorzystanych środków.

§ 5.

Zmniejszenie lub pozbawienie w całości dotacji przyznanej gminie może nastąpićw przypadku:

- przeznaczenia przyznanych środków na inne cele niż utrzymanie obiektów grobownictwa wojennego określonych w art. 1 ustawy z dnia 28 marca 1933 r. o grobach i cmentarzach wojennych (Dz. U. z 1933 r. Nr 39, poz. 311, z późn. zm.);

- nieprzestrzegania przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759, z późn. zm.);

- ograniczenia zakresu rzeczowego robót i związanego z tym częściowego zmniejszenia potrzeb.

§ 6.

Gmina zobowiązuje się do oszczędnego i racjonalnego gospodarowania przekazanymi środkami, przestrzegając przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.).

§ 7.

W przypadku zwrotów i cofnięć dotacji, o których mowa w § 5 lub z innych przyczyn Wojewoda Lubelski może w ciągu roku dokonywać między gminami przesunięć środków finansowych.

§ 8.

Wojewoda Lubelski ma prawo kontroli prawidłowości realizacji zadań objętych Porozumieniem, w ramach którego Gmina jest zobowiązana udzielić wszystkich informacji dotyczących wykonywania Porozumienia oraz zapewnić przedstawicielowi Wojewody przeprowadzenie kontroli, w tym wgląd do dokumentacji z prawem żądania kopii dokumentów.

§ 9.

Porozumienie może być zmienione lub rozwiązane za zgodą stron lub za uprzednim jednomiesięcznym wypowiedzeniem, przypadającym na koniec miesiąca.

§ 10.

Porozumienie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego.

Wójt Gminy Łopiennik Górny


Jan Kuchta

Wojewoda Lubelski


Jolanta Szołno-Koguc

reklama
reklama

POLECANE

reklama

Artykuł sponsorowany

reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Artur Tim

Doradca podatkowy, doradca restrukturyzacyjny (licencja syndyka), agent celny, prawnik

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama