| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XVI/140/2012 Rady Gminy Baranów

z dnia 27 kwietnia 2012r.

w sprawie zarządzenia poboru podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego od osób fizycznych w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.), art. 6 ust.12 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2010 r. Nr 95, poz.613 ze zm.), art. 6 b ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz. U. z 2006 r. Nr 136, poz. 969 ze zm.) i art. 6 ust. 8 ustawy z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym (Dz. U. Nr 200, poz.1682 ze zm.) - Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1. Zarządza się na terenie gminy Baranów pobór podatków od nieruchomości, rolnego i leśnego od osób fizycznych w drodze inkasa.

§ 2. 1. Na inkasentów wyznacza się sołtysów poszczególnych sołectw gminy Baranów.

2. Wykaz inkasentów oraz miejscowości na terenie których, będą oni dokonywać poboru podatków stanowi załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 3. Określa się wynagrodzenie inkasentów w wysokości 8 % zainkasowanych należności podatkowych.

§ 4. Traci moc uchwała Nr XXIII/116/2004 Rady Gminy Baranów z dnia 10 grudnia 2004 roku w sprawie zarządzenia poboru podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego od osób fizycznych w drodze inkasa, określenia inkasentów, wysokości wynagrodzenia za inkaso i wyznaczenia terminu płatności dla inkasentów.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 6. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego oraz na tablicach informacyjnych w sołectwach Gminy Baranów.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego.

Przewodniczący Rady Gminy Baranów


Jan Franciszek Nowak


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XVI/140/2012
Rady Gminy Baranów
z dnia 27 kwietnia 2012 r.

Wykaz inkasentów z terenu gminy Baranów

Lp.

Imię i nazwisko

Miejscowość

1

Stefan Ciupa

Baranów

2

Józefa Wojda

Czołna

3

Wojciech Ostrach

Dębczyna

4

Teresa Kurpas

Gródek, Łukawica

5

Teresa Krawczyk

Huta

6

Stanisław Ziemka

Karczunek

7

Janina Cieloch

Klin

8

Krzysztof Wawerek

Kozioł

9

Anna Kobus

Łukawka

10

Sławomir Cybula

Łysa Góra

11

Teresa Zamojska

Niwa

12

Bożena Karczmarz

Nowomichowska

13

Tadeusz Zagulski

Pogonów, Motoga

14

Agnieszka Grzesiak

Składów

15

Anna Gołąbek

Śniadówka

16

Damian Adamczyk

Wola Czołnowska

17

Halina Kołodyńska

Zagóźdź

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Comarch

Producent i dostawca nowoczesnych systemów informatycznych

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »