| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XIV/90/12 Rady Gminy Jabłoń

z dnia 22 maja 2012r.

w sprawie ustalenia opłat za dodatkowe świadczenia w punkcie przedszkolnym w Jabłoniu prowadzonym przez Gminę Jabłoń

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz.1591, z późn zm.) oraz art. 14 ust. 5 i art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r., Nr 256, poz. 2572, z późn. zm.) Rada Gminy Jabłoń uchwala, co następuje:

§ 1. Usługi świadczone przez przedszkola i punkty przedszkolne prowadzone przez Gminę Jabłoń w zakresie podstawy programowej wychowania przedszkolnego są realizowane bezpłatnie w wymiarze 5 godzin dziennie.

§ 2. 1. Odpłatność za świadczenia udzielane przez przedszkola i punkty przedszkolne prowadzone przez Gminę Jabłoń w czasie przekraczającym czas bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki tj. powyżej 5 godzin podstawy programowej wychowania przedszkolnego ustala się w wysokości 0,15% minimalnego wynagrodzenia miesięcznego za pracę ustalonego zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz. U. Nr 200, poz. 1679, z późn. zm.) za godzinę.

2. Na świadczenia powyżej podstawy programowej wychowania przedszkolnego składają się:

1) gry i zabawy dydaktyczne wspomagające rozwój umysłowy dziecka;

2) gry i zabawy badawcze, rozwijające zainteresowania otaczającym światem;

3) gry i zabawy ruchowe, wspomagające rozwój ruchowy dziecka;

4) zajęcia rozwijające plastyczne uzdolnienia dzieci w formie warsztatów, zabaw i gier;

5) praca indywidualna z dzieckiem, zajęcia korekcyjno-kompensacyjne;

6) opieka nauczyciela nad dzieckiem podczas samodzielnie indywidualnie wybieranymi przez dziecko zabawami.

§ 3. Zakres świadczeń oraz zasady odpłatności za te świadczenia określony zostanie w umowie cywilno-prawnej zawartej pomiędzy dyrektorem szkoły a rodzicami lub opiekunami prawnymi dziecka.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Jabłoń.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego z mocą obowiązującą od dnia 1 września 2012 r.

Przewodniczący Rady Gminy Jabłoń


Krzysztof Jaszczuk

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

PROMAG S.A.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »