reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXII/214/12 Rady Gminy Zamość

z dnia 25 lipca 2012r.

w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych oraz warunków korzystania z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem bądź zarządcą jest Gmina Zamość

Na podstawie art.40 ust.1 i art.41 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz.1591 z późn. zm. i art.15 ust.2 ustawy z dnia 16 grudnia 2010r. o publicznym transporcie zbiorowym (Dz. U. z 2011r. Nr 5, poz. 130 z późn. zm.) ustala się co następuje:

§ 1. Określa się przystanki komunikacyjne na terenie gminy Zamość, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Zamość zgodnie z wykazem stanowiącym załącznik nr 1 do uchwały.

§ 2. Określa się warunki i zasady korzystania z przystanków komunikacyjnych na terenie gminy Zamość w treści określonej w załączniku nr 2 do uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 4. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego i wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Przewodniczący Rady Gminy Zamość


Jerzy Bondyra


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXII/214/12
Rady Gminy Zamość
z dnia 25 lipca 2012 r.

Lp.

Miejscowość

Lokalizacja

Rodzaj drogi

1

Białowola

Przy posesji nr 128

Droga gminna
nr 110388L

2

Białowola

Przy posesji nr 89

Droga gminna
nr 110388L

3

Bortatycze - Kolonia

Przy posesji nr 15

Droga gminna
nr 110431L

4

Bortatycze-Kolonia

Przy posesji nr 33

Droga gminna
nr 110431L

5

Bortatycze-Kolonia

Przy posesji nr 65

Droga gminna
nr 110431L

6

Jatutów

Przy posesji nr 180

Droga gminna
nr 110385L

7

Jatutów

Przy posesji nr 116 d

Droga gminna
nr 110385L

8

Jatutów

Naprzeciwko posesji nr 47

Droga gminna
nr 110385L

9

Jatutów

Przy posesji nr 180

Droga gminna
nr110407L

10

Lipsko - Kosobudy

Przy posesji nr 272

Droga gminna
nr 110388L

11

Lipsko-
Kosobudy

Przy posesji nr 76

Droga gminna
nr 110388L

12

Mokre

Przy posesji nr 22 e

Droga gminna
nr 110440L

13

Mokre

Naprzeciwko posesji nr 22e

Droga gminna
nr 110440L

14

Płoskie

Przy posesji nr 288

Droga gminna
nr 110422L

15

Płoskie

Przy posesji nr 346

Droga gminna
nr 110422L

16

Płoskie

Przy posesji nr 358

Droga gminna
nr 110422L

17

Sitaniec-Kolonia

Przy posesji nr 67

Droga gminna
nr 110380L

18

Skokówka

ul. Targowa 1

Droga gminna
nr 110446L

19

Skokówka

ul. Targowa 39

Droga gminna
nr 110446L

20

Szopinek

Naprzeciwko posesji nr 7

Droga gminna
nr 110381L

21

Szopinek

Przy posesji nr 2

Droga gminna
nr 110381L

22

Szopinek

Przy posesji nr 36

Droga gminna
nr 110382L

23

Szopinek

Przy posesji nr 65

Droga gminna
nr 110382L

24

Szopinek

Przy posesji nr 84b

Droga gminna
nr 110382L

25

Wólka Panieńska

Przy posesji nr 25k

Droga gminna
nr110407L

26

Wólka Panieńska

Naprzeciwko posesji nr 47

Droga gminna
nr 110407L

27

Wólka Panieńska

Przy posesji nr 52

Droga gminna
nr 110407L

28

Wychody

Przy posesji nr 64

Droga gminna
nr 110415L

29

Zawada

Przy posesji nr 486

Droga gminna
nr 110389L

30

Zawada

Przy posesji nr 436

Droga gminna
nr 110389L


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXII/214/12
Rady Gminy Zamość
z dnia 25 lipca 2012 r.

Warunki i zasady korzystania z przystanków komunikacyjnych

na terenie Gminy Zamość

§ 1. 1. Z przystanków komunikacyjnych zlokalizowanych na terenie gminy Zamość, które stanowią własność Gminy Zamość lub są przez nią zarządzane mogą korzystać operatorzy publicznego transportu zbiorowego oraz przewoźnicy w ramach wykonywania publicznego transportu zbiorowego.

2. Warunkiem korzystania z przystanków jest uzyskanie pisemnej zgody na korzystanie z przystanków na terenie Gminy Zamość.

§ 2. 1. Udostępnienie przewoźnikom przystanków komunikacyjnych następuje na pisemny wniosek, do którego należy dołączyć:

a/ proponowany rozkład jazdy uwzględniający przystanki, godziny odjazdów środków

transportowych, długość linii komunikacyjnej podaną w kilometrach

b/ mapę ze wskazaną linią komunikacyjną i przystankami;

c/ aktualny odpis z rejestru przedsiębiorców albo z ewidencji działalności gospodarczej;

d/ kserokopię zezwolenia na wykonywanie regularnych przewozów osób w krajowym transporcie drogowym.

§ 3. 1. Korzystanie z przystanków może odbywać się wyłącznie w celu realizacji przewozów /wsiadanie i wysiadanie pasażerów/.

2. Zabrania się postoju na przystanku ponad czas potrzebny do obsługi pasażerów.

3. Rozkłady jazdy środków transportu poszczególnych przedsiębiorców(operatorów i przewoźników) są podawane do publicznej wiadomości na wszystkich wymienionych w rozkładzie jazdy przystankach komunikacyjnych. Każdy rozkład jazdy zawiera nazwę operatora lub przewoźnika i ewentualnie jego logo.

4. Umieszczenie tablicy z rozkładem jazdy oraz jej utrzymanie w należytym stanie technicznym należy do przedsiębiorcy(operatora, przewoźnika).

5. Zabrania się umieszczania na przystankach plakatów, reklam i innych informacji niż te, które dotyczą rozkładu jazdy.

6. Przedsiębiorca korzystający z przystanku zobowiązuje się do:

a/ korzystania z przystanków komunikacji w sposób umożliwiający innym przedsiębiorcom korzystanie z nich na równych prawach;

b/ powiadamianie zarządzającego przystankami o zmianie rozkładu jazdy i ilości przystanków z których korzysta.

§ 4. Korzystanie z przystanków komunikacyjnych na terenie gminy Zamość jest nieodpłatne.

§ 5. 1. Zarządca może odmówić zgody na udostępnienie przystanków komunikacyjnych jeżeli:

a/ wydanie zgody ograniczy przepustowość przystanków komunikacyjnych(uniemożliwi lub w znaczny sposób utrudni korzystanie z przystanków przez uprawnionych przedsiębiorców);

b/ wydanie zgody spowoduje zagrożenie dla organizacji lub bezpieczeństwa ruchu drogowego.

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Adam Szkurłat

Adwokat

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama