reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XII/124/2012 Rady Powiatu w Zamościu

z dnia 27 czerwca 2012r.

w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na rok 2012

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.), art.212 ust. 1 pkt 1 - 7, art. 214 pkt 1, art. 215 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm). - uchwala się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr IX/77/2011 Rady Powiatu w Zamościu z dnia 27 grudnia 2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu powiatu na rok 2012, zmienionej uchwałami Rady Powiatu w Zamościu: Nr X/86/2012 z dnia 22 lutego 2012 r., Nr XI/99/2012 z dnia 25 kwietnia 2012 r. oraz uchwałami Zarządu Powiatu w Zamościu - wprowadza się następujące zmiany:

1. Określone w § 1 planowane dochody budżetu powiatu w łącznej wysokości 65 300 928 zł zwiększa się o kwotę 733 396 zł tj. do kwoty 66 034 324 zł, z tego:

- określone dochody bieżące w wysokości 48 036 872 zł zwiększa się o kwotę 956 550 zł tj. do kwoty 48 993 422 zł,

- określone dochody majątkowe w wysokości 17 264 056 zł zmniejsza się o kwotę 223 154 zł tj. do kwoty 17 040 902 zł.

1) określone w pkt 2 dotacje na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 2 617 476 zł zmniejsza się o kwotę 1 209 776 zł tj. do kwoty 1 407 700 zł. - zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Określone w § 2 planowane wydatki budżetu powiatu w łącznej wysokości 51 666 558 zł zwiększa się o kwotę 2 066 964 zł tj. do kwoty 53 733 522 zł, z tego:

- określone wydatki bieżące w wysokości 45 873 927 zł zwiększa się o kwotę 1 841 864 zł tj. do kwoty 47 715 791 zł,

- określone wydatki majątkowe w wysokości 5 792 631 zł zwiększa się o kwotę 225 100 zł tj. do kwoty 6 017 731 zł,

1) określone w pkt 2 wydatki na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 2 582 497 zł zmniejsza się o kwotę 26 003 zł tj. do kwoty 2 556 494 zł, - zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

3. Określoną w § 3 nadwyżkę budżetową w wysokości 13 634 370 zł zmniejsza się o kwotę 1 333 568 zł tj. do kwoty 12 300 802 zł. Nadwyżkę przeznacza się na rozchody zaplanowane w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały.

4. Określone w § 4 ust. 1 planowane przychody budżetu powiatu w wysokości 2 865 630 zł zwiększa się o kwotę 2 333 568 zł tj. do kwoty 5 199 198 zł - zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

5. Określone w § 4 ust. 2 planowane rozchody budżetu powiatu w wysokości 16 500 000 zł zwiększa się o kwotę 1 000 000 zł tj. do kwoty 17 500 000 zł - zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

6. Określone w § 6 planowane kwoty dotacji udzielanych z budżetu powiatu w wysokości 3 779 708 zł zmniejsza się o kwotę 26 003 zł tj. do wysokości 3 753 705 zł - zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

7. Określone w § 7 pkt 1 wydatki na zadania inwestycyjne w wysokości 5 792 631 zł zwiększa się o kwotę 225 100 zł tj. do kwoty 6 017 731 zł - zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

8. § 8 ust 1 otrzymuje brzmienie: "Limit zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych nie może przekroczyć kwoty 16 800 000 zł ".

9. Określoną w § 9 kwotę wydatków przypadających do spłaty w roku budżetowym, zgodnie z zawartymi umowami, z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez powiat w wysokości 286 046 zł zmniejsza się o kwotę 96 478 zł tj. do kwoty 189 568 zł.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XII/124/2012
Rady Powiatu w Zamościu
z dnia 27 czerwca 2012 r.
Zalacznik1.pdf

załącznik nr 1

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XII/124/2012
Rady Powiatu w Zamościu
z dnia 27 czerwca 2012 r.
Zalacznik2.pdf

załącznik nr 2

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XII/124/2012
Rady Powiatu w Zamościu
z dnia 27 czerwca 2012 r.
Zalacznik3.pdf

załącznik nr 3

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XII/124/2012
Rady Powiatu w Zamościu
z dnia 27 czerwca 2012 r.
Zalacznik4.pdf

załącznik nr 4

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XII/124/2012
Rady Powiatu w Zamościu
z dnia 27 czerwca 2012 r.
Zalacznik5.pdf

załącznik nr 5

Przewodniczący Rady Powiatu


Kazimierz Mielnicki

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Dittmajer i Wspólnicy sp. k.

Kancelaria prawna

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama