reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XV/100/2012 Rady Gminy Siennica Różana

z dnia 24 lipca 2012r.

w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych oraz warunków i zasad korzystania z przystanków komunikacyjnych, których zarządzającym jest Gmina Siennica Różana

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z późn. zm.) oraz art.15 ust.2 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (Dz. U. z 2011 r. Nr 5, poz. 13, z późn. zm.) Rada Gminy Siennica Różana uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Określa się przystanki komunikacyjne, których zarządzającym jest Gmina Siennica Różana, zgodnie z wykazem stanowiącym załącznik do uchwały.

§ 2. Ustala się następujące zasady korzystania z przystanków komunikacyjnych, których zarządzającym jest Gmina Siennica Różana przez operatorów i przewoźników wykonujących przewozy osób w publicznym transporcie zbiorowym:

1) przewoźnik składa wniosek w sprawie korzystania z przystanków komunikacyjnych, dołączając do niego rozkład jazdy i zestawienie planowanych zatrzymań na wskazanych przez siebie przystankach;

2) uzyskanie zgody jest warunkiem korzystania z przystanków komunikacyjnych.

§ 3. Operatorzy i przewoźnicy zobowiązani są do:

1) zatrzymywania się na przystankach w taki sposób, aby zapewnić bezpieczeństwo pasażerom wsiadającym do pojazdu lub z niego wysiadającym;

2) wykonywania przewozów według uzgodnionych rozkładów jazdy;

3) wywieszenia na przystankach komunikacyjnych rozkładu jazdy z niezbędnymi danymi dotyczącymi świadczonych usług przewozowych;

4) każdorazowego powiadamiania zarządzającego przystankami o zmianie: rozkładów jazdy, ilości przystanków z których korzystają.

§ 4. Traci moc Uchwała Nr XIV/94/2012 Rady Gminy Siennica Różana z dnia 8 czerwca 2012 r. w sprawie określenia zasad korzystania acyjnych, których zarządzającym jest Gmina Siennica Różana.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego.

Przewodniczący Rady Gminy


Waldemar Nowosad


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XV/100/2012
Rady Gminy Siennica Różana
z dnia 24 lipca 2012 r.

Wykaz przystanków, których zarządzającym jest
Gmina Siennica Różana

Lp.

Miejscowość

Nazwa i numer drogi

nr przystanka

Rodzaj przystanka

1

Rudka

Droga powiatowa nr 3135L

01

Słupek

2

Rudka

Droga powiatowa nr 3135L

02

Wiata

3

Rudka

Droga powiatowa nr 3135L

03

Wiata

4

Rudka

Droga powiatowa nr 3135L

04

Wiata

5

Rudka

Droga powiatowa nr 3135L

05

Słupek

6

Rudka

Droga powiatowa nr 3135L

06

Słupek

7

Siennica Królewska Duża

Droga powiatowa nr 3135L

07

Słupek

8

Siennica Królewska Duża

Droga powiatowa nr 3135L

08

Wiata

9

Siennica Królewska Duża

Droga powiatowa nr . 3135L

09

Wiata murowana

10

Siennica Królewska Duża

Droga powiatowa nr 3135L

10

Słupek

11

Siennica Królewska Duża

Droga powiatowa nr 3135L

11

Słupek

12

Siennica Królewska Duża

Droga powiatowa nr 3135L

12

Słupek

13

Siennica Królewska Duża

Droga powiatowa nr 3135L

13

Wiata

14

Siennica Królewska Duża

Droga powiatowa nr 3135L

14

Słupek

15

Siennica Różana

Droga powiatowa nr 3135L

15

Wiata

16

Siennica Różana

Droga powiatowa nr 3135L

16

Wiata

17

Siennica Różana

Droga powiatowa nr 3135L

17

Wiata

18

Siennica Różana

Droga powiatowa nr 3135L

18

Słupek

19

Siennica Różana

Droga powiatowa nr 3135L

19

Słupek

20

Siennica Różana

Droga powiatowa nr 3135L

20

Wiata

21

Kozieniec

Droga wojewódzka nr 843

21

Wiata

22

Kozieniec

Droga wojewódzka nr 843

22

Słupek

23

Zagroda

Droga wojewódzka nr 843

23

Wiata

24

Zagroda

Droga wojewódzka nr 843

24

Słupek

25

Zagroda

Droga wojewódzka nr 843

25

Wiata

26

Zagroda

Droga wojewódzka nr 843

26

Słupek

27

Zagroda

Droga wojewódzka nr 843

27

Wiata

28

Zagroda

Droga wojewódzka nr 843

28

Słupek

29

Żdżanne

Droga wojewódzka nr 843

29

Wiata

30

Żdżanne

Droga wojewódzka nr 843

30

Słupek

31

Żdżanne

Droga wojewódzka nr 843

31

Wiata

32

Żdżanne

Droga wojewódzka nr 843

32

Słupek

33

Zwierzyniec

Droga wojewódzka nr 843

33

Wiata

34

Zwierzyniec

Droga wojewódzka nr 843

34

Słupek

35

Wierzchowiny

Droga wojewódzka nr 843

35

Wiata

36

Wierzchowiny

Droga wojewódzka nr 843

36

Słupek

37

Wierzchowiny

Droga wojewódzka nr 843

37

Słupek

38

Wierzchowiny

Droga wojewódzka nr 843

38

Słupek

39

Wierzchowiny

Droga powiatowa nr 1836 L

39

Słupek

40

Wierzchowiny

Droga powiatowa nr 1836L

40

Słupek

41

Stójło

Droga powiatowa nr 3132L

41

Wiata

42

Stójło

Droga powiatowa nr 3130L

42

Słupek

43

Stójło

Droga powiatowa nr 3130L

43

Wiata

44

Stójło

Droga powiatowa nr 3130L

44

Wiata

45

Stójło

Droga gminna nr 009868L

45

Słupek

46

Stójło

Droga gminna nr 009868L

46

Słupek

47

Siennica Królewska Mała

Droga powiatowa nr 3133L

47

Słupek

48

Siennica Królewska Mała

Droga powiatowa nr 3133L

48

Słupek

49

Siennica Różana

Droga powiatowa nr 3133L

49

Wiata

50

Siennica Różana

Droga powiatowa nr 3133L

50

Słupek

51

Wola Siennicka

Droga powiatowa nr 1863L

51

Słupek

52

Wola Siennicka

Droga powiatowa nr 1863L

52

Słupek

53

Wola Siennicka

Droga powiatowa nr 1863L

53

Wiata

54

Wola Siennicka

Droga powiatowa nr 1863L

54

Słupek

55

Boruń

Droga powiatowa nr 3135L

55

Wiata

56

Boruń

Droga powiatowa nr 3135L

56

Słupek

57

Boruń

Droga powiatowa nr 3135L

57

Słupek

58

Boruń

Droga powiatowa nr 3135L

58

Słupek

59

Maciejów

Droga powiatowa nr 1863L

59

Wiata

60

Maciejów

Droga powiatowa nr 1863L

60

Słupek

61

Boruń

Droga wojewódzka nr 843

61

Słupek

62

Boruń

Droga wojewódzka nr 843

62

Słupek

63

Boruń

Droga wojewódzka nr 843

63

Słupek

64

Boruń

Droga wojewódzka nr 843

64

Słupek

65

Baraki

Droga gminna nr 009874L

65

Słupek


Uzasadnienie

do Uchwały Rady Gminy

z dnia 24 lipca 2012 roku Nr XV/100/2012

Ustawa o publicznym transporcie zbiorowym, która weszła w życie z dniem 1 marca 2011 r. stanowi, iż do zadań własnych Gminy w zakresie publicznego transportu zbiorowego należy utrzymanie oraz budowa, przebudowa i wykonywanie remontów przystanków komunikacyjnych, wiat przystankowych lub innych budynków służących pasażerom. Źródłem finansowania tych zadań mają być opłaty za korzystanie z przystanków.

Ustawa o publicznym transporcie zbiorowym daje w art. 16 ust. 4 i 5 podstawę prawną podjęcia uchwały określającej stawki opłat za korzystanie z przystanków komunikacyjnych.

Ustawa dopuszcza ustalenie stawki opłaty w kwocie 0,05 zł za jedno zatrzymanie środka transportu na przystanku komunikacyjnym. Gmina Siennica Różana zwalnia wszystkich operatorów i przewoźników z ponoszenia takiej opłaty.

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Grzegorz Tanecki

Posiada ponad 10 lat doświadczenia w zarządzaniu ochroną danych osobowych i bezpieczeństwem informacji.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama