reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXII/119/2012 Rady Gminy Gorzków

z dnia 31 lipca 2012r.

w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych oraz warunków i zasad korzystania z przystanków, których właścicielem lub zarządzającym jest gmina Gorzków

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z późn. zm.) i art. 15 ust. 2 ustawy z dnia 16 grudnia 2010r. o publicznym transporcie zbiorowym (Dz. U. z 2011 r. Nr 5, poz. 13, z późn. zm.) - Rada Gminy uchwala , co następuje;

§ 1.

Określa się przystanki komunikacyjne, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Gorzków zgodnie z wykazem stanowiącym załącznik Nr 1 do uchwały.

§ 2.

Określa się warunki i zasady korzystania z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest gmina Gorzków stanowiące załącznik Nr 2 do uchwały.

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego.


Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXII/119/2012

Rady Gminy Gorzków

z dnia 31 lipca 2012 r.

Wykaz przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Gorzków

Nr

Miejscowość

Droga /ulica

Nazwa przystanku

Opis

1.

Antoniówka

Droga powiatowa Nr 2128L

Antoniówka I

Strona lewa słupek przystankowy

2.

Antoniówka

Droga powiatowa Nr 2128L

Antoniówka II

Strona lewa wiata murowana

3.

Czysta Dębina

Droga powiatowa Nr 3115L

Czysta Dębina

Strona lewa wiata blaszana

4.

Bogusław

Droga powiatowa Nr 3116L

Bogusław

Strona lewa wiata murowana

5.

Baranica

Droga powiatowa Nr 3116L

Baranica I

Strona prawa wiata blaszana

6.

Baranica

Droga powiatowa Nr 3116L

Baranica II

Strona prawa wiata blaszana

7.

Czysta Dębina Kolonia

Droga powiatowa Nr 3116L

Czysta Dębina Kol.

Strona prawa wiata murowana

8.

Czysta Dębina Kolonia

Droga powiatowa Nr 3105L

Czysta Dębina Kolonia

Strona lewa słupek przystankowy

9.

Gorzków Wieś

Droga powiatowa Nr3105L

Gorzków Wieś (kol.)

Strona prawa wiata blaszana

10.

Gorzków Wieś

Droga powiatowa Nr3105L

Gorzków Wieś I

Strona lewa wiata blaszana

11.

Gorzków Wieś

Droga powiatowa

Nr 2126L

Gorzków Wieś II

Strona lewa wiata blaszana

12.

Orchowiec

Droga powiatowa

Nr 2126L

Orchowiec I

Strona lewa wiata metalowa

13.

Orchowiec

Droga powiatowa

Nr 2126L

Orchowiec II

Strona prawa wiata metalowa

14.

Orchowiec

Droga powiatowa

Nr 2126L

Orchowiec skrzyż.

Strona prawa wiata metalowa

15.

Felicjan

Droga powiatowa

Nr 2126L

Felicjan

Strona prawa wiata metalowa

16.

Chorupnik

Droga powiatowa Nr 3114L

Chorupnik skrzyż

Strona prawa słupek przystankowy

17.

Chorupnik

Droga powiatowa Nr 3114L

Chorupnik kol.

Strona prawa wiata przystankowa,

Strona lewa słupek przystankowy

18.

Piaski Szlacheckie

Droga powiatowa Nr 3114L

Piaski Szlacheckie I

Strona lewa wiata blaszana

19.

Piaski Szlacheckie

Droga powiatowa Nr 3114L

Piaski Szlacheckie II

Strona prawa wiata murowana

20.

Piaski Szlacheckie

Droga powiatowa Nr 3114L

Piaski Szlacheckie kol.

Strona prawa słupek przystankowy

21.

Bobrowe

Droga powiatowa Nr 3118L

Bobrowe I

Strona lewa wiata murowana

22.

Bobrowe

Droga powiatowa Nr 3118L

Bobrowe II

Strona prawa słupek przystankowy

23.

Bobrowe

Droga powiatowa Nr 3118L

Bobrowe skrzyż.

Strona lewa wiata blaszana

24.

Wielobycz

Droga powiatowa Nr 3118L

Wielobycz

Strona lewa wiata blaszana

25.

Borów

Droga wojewódzka Nr 842

Borów II

Strona prawa słupek przystankowy

Strona lewa słupek przystankowy

26.

Borów

Droga wojewódzka Nr 842

Borów I

Strona prawa słupek przystankowy

Strona lewa wiata murowana

27.

Borów

Droga wojewódzka Nr 842

Borów OSP

Strona prawa wiata murowana

Strona lewa słupek przystankowy

28.

Borów Kolonia

Droga wojewódzka Nr 842

Borów Kol.

Strona lewa słupek przystankowy

Strona prawa słupek przystankowy

29.

Chorupnik

Droga wojewódzka Nr 842

Chorupnik I

Strona prawa wiata murowana

Strona lewa słupek przystankowy

30.

Chorupnik

Droga wojewódzka Nr 842

Chorupnik II

Strona prawa słupek przystankowy

31.

Chorupnik

Droga wojewódzka Nr 842

Chorupnik sklep

Strona lewa słupek przystankowy

Strona prawa słupek przystankowy

32.

Wielkopole

Droga wojewódzka Nr 842

Wielkopole I

Strona prawa wiata murowana

Strona lewa słupek przystankowy

33.

Wielkopole

Droga wojewódzka Nr 842

Wielkopole II

Strona prawa wiata murowana

Strona lewa słupek przystankowy

34.

Olesin

Droga gminna Nr 109721L

Olesin

Strona prawa wiata blaszana

35.

Borów Kolonia

Droga gminna Nr 109715L

Borów Kol. skrzyż .

Strona prawa wiata drewniana

36

Wiśniów

Droga gminna

Nr 109712L

Wiśniów sklep

Strona lewa słupek przystankowy

37.

Gorzków -Osada

Ul. Nowa

Gorzków - Osada

Strona prawa wiata przystankowa murowana

Strona lewa słupek przystankowy


Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXII/119/2012

Rady Gminy Gorzków

z dnia 31 lipca 2012 r.

Warunki i zasady korzystania z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Gorzków.

§ 1

1. Z przystanków komunikacyjnych zlokalizowanych na terenie gminy Gorzków, które stanowią własność gminy Gorzków lub są przez nią zarządzane mogą korzystać operatorzy publicznego transportu zbiorowego oraz przewoźnicy w ramach wykonywania publicznego transportu zbiorowego.

2. Warunkiem korzystania z przystanków jest uzyskanie pisemnej zgody na korzystanie z przystanków na terenie gminy Gorzków.

§ 2

Udostępnienie przewoźnikom przystanków komunikacyjnych następuje na pisemny wniosek, który należy złożyć w Urzędzie Gminy, ul. Główna 9, 22 - 315 Gorzków.

§ 3

1. Korzystanie z przystanków może odbywać się wyłącznie w celu realizacji przewozów (wsiadanie i wysiadanie pasażerów).

2. Zabrania się postoju na przystanku ponad czas potrzebny do obsługi pasażerów.

3. Rozkłady jazdy środków transportu poszczególnych przedsiębiorców (operatorów i przewoźników) są podawane do publicznej wiadomości na wszystkich wymienionych w rozkładzie jazdy przystankach komunikacyjnych. Każdy rozkład jazdy zawiera nazwę operatora lub przewoźnika i ewentualnie jego logo.

4. Umieszczenie tablicy z rozkładem jazdy oraz jej utrzymanie w należytym stanie technicznym należy do przedsiębiorcy (operatora, przewoźnika).

5. Zabrania się umieszczania na przystankach plakatów, reklam i innych informacji niż te, które dotyczą rozkładu jazdy.

6. Przedsiębiorca korzystający z przystanku zobowiązuje się do:

1) Korzystania z przystanków komunikacji w sposób umożliwiający innym przedsiębiorcom korzystanie z nich na równych prawach;

2) Powiadamianie zarządzającego przystankami o zmianie rozkładu jazdy i ilości przystanków z których korzysta.

§ 4

Korzystanie z przystanków komunikacyjnych na terenie gminy Gorzków jest nieodpłatne.

Przewodniczący Rady Gminy


Waldemar Krzyżanowski

reklama
reklama

POLECANE

reklama

Artykuł sponsorowany

reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Bernardo Cartoni i Wspólnicy Sp. K.

Kancelaria Prawnicza

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama