| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XIII/77/2012 Rady Gminy Trzeszczany

z dnia 28 marca 2012r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Trzeszczany

Na podstawie art. 18 ust. 2, pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. DZ. U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) art. 211 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (DZ. U. Nr 157, poz. 1240 z póź.zm.) Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr XII/67/2012 Rady Gminy Trzeszczany z dnia 26 stycznia 2012 roku w sprawie uchwały budżetowej na rok 2012 wprowadza się następujące zmiany:

a) w § 1 pkt. 1 zwiększa się wysokość dochodów budżetu gminy o kwotę 20.000,00 zł, tj. do wysokości 11.144.018 zł, (zgodnie z Załącznikiem Nr 1),

b) w § 1 pkt. 2 zwiększa się wysokość wydatków budżetu gminy o kwotę 20.000,00 zł, tj. do wysokości 11.316.230 zł, (zgodnie z Załącznikiem Nr 2),

c) w załączniku Nr 2 do budżetu gminy dokonać zmian w planie wydatków bieżących według działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej zgodnie z Załącznikiem Nr 2.

d) w § 6 zmienia się zestawienie kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy zgodnie z załącznikiem nr 3,

e) w § 8 zwiększa się plan przychodów samorządowych zakładów budżetowych i określa w kwocie 470 638,90 zł, w tym dotacje z budżetu gminy w kwocie 89 374,90 zł oraz plan kosztów w kwocie 470 638,90 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4

§ 2. Dochody i wydatki budżetu gminy po zmianach, określonych w § 1 wynoszą: Dochody - 11 144 018 zł w tym majątkowe: 193 993 zł Wydatki - 11 316 230 zł w tym majątkowe: 562 500 zł Przychody 977 224 zł Rozchody 805 012 zł

§ 3. Wykonanie uchwały zleca się Wójtowi Gminy.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy


Czesław Sykut

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XIII/77/2012
Rady Gminy Trzeszczany
z dnia 28 marca 2012 r.
Zalacznik1.pdf

Zestawienie zmian w planie dochdodów Gminy Trzeszczany na 2012 rok

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XIII/77/2012
Rady Gminy Trzeszczany
z dnia 28 marca 2012 r.
Zalacznik2.pdf

Zestawienie zmian w planie wydatków Gminy Trzeszczany na 2012 rok

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XIII/77/2012
Rady Gminy Trzeszczany
z dnia 28 marca 2012 r.
Zalacznik3.pdf

Plan dotacji udzielanych z budżetu Gminy Trzeszczany w 2012

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XIII/77/2012
Rady Gminy Trzeszczany
z dnia 28 marca 2012 r.
Zalacznik4.pdf

Plan przychodów i kosztów zakładów budżetowych na 2012 rok

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Krzysztof Wiśniewski

Doradca podatkowy. Menedżer w Departamencie Doradztwa Podatkowego Mariański Group Kancelaria Prawno-Podatkowa

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »