| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XV/92/2012 Rady Gminy Dzierzkowice

z dnia 30 lipca 2012r.

w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych jednostek oświatowych oraz zakresu i trybu kontroli prawidłowości ich wykorzystywania

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 80 ust. 4 i art. 90 ust. 4 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.) - Rada Gminy Dzierzkowice uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XIV/89/2012 Rady Gminy Dzierzkowice z dnia 21 czerwca 2012r., w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych jednostek oświatowych oraz zakresu i trybu kontroli prawidłowości ich wykorzystywania, wprowadza się następujące zmiany:

1. § 2 ust. 3 otrzymuje brzmienie: "Osoby prowadzące inne publiczne formy wychowania przedszkolnego otrzymują na każdego ucznia z budżetu gminy Dzierzkowice dotację w wysokości równej 50% wydatków bieżących przewidzianych na jednego ucznia w przedszkolu publicznym prowadzonym przez gminę Dzierzkowice z zastrzeżeniem ust. 5."

2. § 2 ust. 6 otrzymuje brzmienie: "Szkoły publiczne otrzymują na każdego ucznia z budżetu gminy Dzierzkowice dotację w wysokości równej wydatkom bieżącym przewidzianym na jednego ucznia w szkołach tego samego typu i rodzaju prowadzonych przez gminę Dzierzkowice, nie niższej jednak niż kwota przewidziana na jednego ucznia szkoły danego typu i rodzaju w części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego."

3. w § 4 skreśla się ust. 4

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Dzierzkowice.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego.

Przewodniczący Rady


Witold Maksim

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Stanisław Trzeciak

Radca prawny (prawo Białorusi), aplikant radcowski OIRP Lublin

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »