| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XIII/82/2012 Rady Gminy Dzierzkowice

z dnia 24 maja 2012r.

w sprawie szczegółowych zasad udzielania i rozmiaru zniżek nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach lub placówkach, szczegółowych zasad zwalniania od obowiązku realizacji tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych, opiekuńczych oraz ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin nauczyciela logopedy i pedagoga

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( Dz.U z 2001r. Nr 142 poz. 1591 ze zm.) i art. 42 ust. 7 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674 ze zm. ) Rada Gminy Dzierzkowice uchwala, co następuje:

§ 1. Nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach i placówkach prowadzonych przez Gminę Dzierzkowice obniża się tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć dydaktycznych , opiekuńczych i wychowawczych określony w art. 42 ust. 3, ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (tekst jednolity Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674 ze zm.) zwanej dalej "Kartą Nauczyciela", o liczbę godzin zajęć określoną w tabeli stanowiącej załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Określa się tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin dla pedagoga i logopedy zatrudnionych w pełnym wymiarze zajęć - na 20 godzin.

§ 3. W uzasadnionych przypadkach można zwolnić dyrektora lub wicedyrektora szkoły /zespołu/ lub placówki od obowiązku realizowania tygodniowego wymiaru zajęć lub zwiększyć wymiar zniżki godzin, o której mowa w § 1, jeśli warunki funkcjonowania szkoły lub placówki powodują znaczne zwiększenie zadań dyrektora lub wicedyrektora.

§ 4. Nauczycielom, którym powierzono stanowiska określone w § 1, można przydzielić stałe godziny ponadwymiarowe jeśli wynikają one z naturalnego przekroczenia obniżonego tygodniowego wymiaru zajęć spowodowanego liczbą godzin zajęć edukacyjnych określoną w planie nauczania dla danego oddziału.

§ 5. Wymiar zajęć ustalony zgodnie z § 1 odnosi się również do nauczycieli zajmujących stanowiska kierownicze w zastępstwie nauczycieli, którym powierzono te stanowiska, z tym że obowiązuje on tych nauczycieli od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym zlecono nauczycielowi zastępstwo.

§ 6. Z dniem 31 sierpnia 2012r. traci moc uchwała Zarządu Gminy w Dzierzkowicach Nr 13/22/99 z dnia 16 lipca 1999 r. w sprawie szczegółowych zasad udzielania i rozmiaru zniżek nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach oraz szczegółowych zasad zwalniania od obowiązku realizacji tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych.

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Dzierzkowice.

§ 8. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego i wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia, z mocą obowiązującą od 1 września 2012 r.

Przewodniczący Rady


Witold Maksim


Załącznik do Uchwały Nr XIII/82/2012
Rady Gminy Dzierzkowice
z dnia 24 maja 2012 r.
Zalacznik1.pdf

Obniżenie tygodniowego wymiaru zajęć w godzinach

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Kancelaria Prawna Skarbiec

Kancelaria Prawna Skarbiec, specjalizuje się w kompleksowej obsłudze prawnej podmiotów gospodarczych.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »