| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XVI/104/12 Rady Miejskiej w Ostrowie Lubelskim

z dnia 20 kwietnia 2012r.

w sprawie zmian w budżecie miasta i gminy w 2012 r

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 211 i 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XIV/89/12 Rady Miejskiej w Ostrowie Lubelskim z dnia 25 stycznia 2012 r. w sprawie uchwały budżetowej na rok 2012, wprowadza się następujące zmiany:

1. Zmniejsza się dochody budżetu miasta i gminy o kwotę 56.848 zł, w tym: dochody bieżące o kwotę 56.848 zł.

2. Zwiększa się dochody budżetu miasta i gminy o kwotę 409.315 zł, w tym: dochody bieżące o kwotę 169.072 zł, w zadaniach z zakresu administracji rządowej, dochody bieżące o kwotę 240.243 zł.

3. Zmniejsza się wydatki budżetu miasta i gminy o kwotę 77.563 zł, w tym: wydatki bieżące o kwotę 52.189 zł, wydatki majątkowe o kwotę 25.374 zł.

4. Zwiększa się wydatki budżetu miasta i gminy o kwotę 415.656 zł, w tym: wydatki bieżące zadania własne o kwotę 144.413 zł, wydatki majątkowe o kwotę 31.000 zł, w zadaniach z zakresu administracji rządowej, wydatki bieżące o kwotę 240.243 zł.

5. Zwiększa się rozchody budżetu o kwotę 14.374 zł z przeznaczeniem udzielenia pożyczki Lokalnej Grupie Działania "Jagiellońska Przystań" na działalność bieżącą. Zestawienie zmian w dochodach, wydatkach i rozchodach budżetu według klasyfikacji budżetowej określają załączniki nr 1, nr 2 i nr 3 do uchwały, przy czym ogółem:

1) dochody wynoszą 19.331.470 zł

2) wydatki wynoszą 19.200.901 zł

3) przychody wynoszą 2.867.088 zł

4) rozchody wynoszą 2.997.657 zł

§ 2. Zmniejszenia i zwiększenia wydatków majątkowych wykazane w paragrafie 1 ust. 3 i 4 dotyczą limitów wydatków na finansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych ze środków budżetu, zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej


Tadeusz Fituch


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XVI/104/12
Rady Miejskiej w Ostrowie Lubelskim
z dnia 20 kwietnia 2012 r.
Zalacznik1.pdf

Wprowadzone zmiany dochodów budżetu w 2012 r.

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XVI/104/12
Rady Miejskiej w Ostrowie Lubelskim
z dnia 20 kwietnia 2012 r.
Zalacznik2.pdf

Wprowadzone zmiany wydatków budżetu w 2012 r.

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XVI/104/12
Rady Miejskiej w Ostrowie Lubelskim
z dnia 20 kwietnia 2012 r.
Zalacznik3.pdf

Budżet na 2012 r. Przychody i rozchody. Wprowadzone zmiany

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XVI/104/12
Rady Miejskiej w Ostrowie Lubelskim
z dnia 20 kwietnia 2012 r.
Zalacznik4.pdf

Plan wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w 2012 r. (łącznie z pomocą finansową dla j.s.t)

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

SmartMedia

SmartMedia to firma technologiczna i lider rynku producentów oprogramowania do zarządzania majątkiem i inwentaryzacji. Oprogramowanie tworzone w ścisłej współpracy z ekonomistami, prawnikami, księgowymi i najlepszymi programistami firmy. To dzięki temu rozwiązania SmartMedia są zgodne z obecnymi wymogami prawa oraz światowymi standardami informatycznymi.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »