reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XVIII/121/12 Rady Gminy Jabłoń

z dnia 27 września 2012r.

w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Jabłoń oraz warunków i zasad korzystania z tych obiektów

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z późn. zm.) oraz art. 15 ust. 2 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (Dz. U. z 2011 r. Nr 5, poz. 13, z późn. zm.) - Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Określa się przystanki komunikacyjne, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Jabłoń zgodnie z wykazem stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej uchwały,

2. Określa się warunki i zasady korzystania z przystanków komunikacyjnych, udostępnianych operatorom i przewoźnikom publicznego transportu zbiorowego, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Jabłoń.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego.

Przewodniczący Rady Gminy Jabłoń


Krzysztof Jaszczuk


Załącznik nr 1 do uchwały Nr XVIII/121/12
Rady Gminy Jabłoń
z dnia 27 września 2012 r.

WYKAZ PRZYSTANKÓW KOMUNIKACYJNYCH, KTÓRYCH WŁAŚCICIELEM
LUB ZARZĄDZAJĄCYM JEST GMINA JABŁOŃ

Numer przystanku

Numer drogi

Miejscowość/ulica

Strona drogi

Lokalizacja przystanku

1

104016

Jabłoń / ul. Lipowa

L

skrzyżowanie ulic Lipowa
i T. Kościuszki


Załącznik nr 2 do uchwały Nr XVIII/121/12
Rady Gminy Jabłoń
z dnia 27 września 2012 r.

WARUNKI I ZASADY KORZYSTANIA Z PRZYSTANKÓW KOMUNIKACYJNYCH, KTÓRYCH WŁAŚCICIELEM LUB ZARZĄDCĄ JEST GMINA JABŁOŃ

§ 1. Z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Jabłoń korzystać mogą wyłącznie:

1) operatorzy publicznego transportu zbiorowego;

2) przewoźnicy w ramach wykonywania publicznego transportu zbiorowego.

§ 2. 1. Operatorzy i przewoźnicy, którzy korzystają z przystanków komunikacyjnych:

1) korzystają z zatok przystankowych w taki sposób, aby inni operatorzy i przewoźnicy mogli z nich korzystać na równych prawach;

2) każdorazowo powiadamiają Gminę Jabłoń o zmianie rozkładów jazdy i ilości przystanków, z których korzystają;

3) na przystankach zatrzymują pojazdy wyłącznie na czas niezbędny do wsiadania i wysiadania pasażerów;

4) czas postojów dla linii komunikacyjnej zaczynającej bądź kończącej swój bieg ustalają w zależności od przepustowości konkretnego przystanku, w sposób nieutrudniający świadczenia usług przez innych operatorów i przewoźników;

5) umieszczają w obrębie zatoki przystankowej uzgodniony rozkład jazdy;

6) zobowiązani są do podjeżdżania jak najbliżej krawężnika celem umożliwienia wsiadania osobom starszym i niepełnosprawnym.

2. Operatorom i przewoźnikom korzystającym z przystanków zabrania się umieszczania na terenie przystanku innych informacji i reklam poza rozkładem jazdy.

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Integra Consulting Poland

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »

reklama
reklama
reklama