reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XVII/66/12 Rady Gminy Stary Brus

z dnia 26 października 2012r.

w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych na rok 2013

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) i art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2010 r. Nr 95, poz.613 z późn. zm.), przy uwzględnieniu obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 2 sierpnia 2012 r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2013 r. (M. P. z 2012 r., poz. 587) oraz obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2012 r. w sprawie stawek podatku od środków transportowych obowiązujących w 2013 r. (M. P. z 2012 r., poz. 743) - Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1. Stawki podatku od środków transportowych wynoszą rocznie:

1) od samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej pojazdu:

a) powyżej 3,5 tony do 5,5 tony włącznie - 630,00 zł,

b) powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie - 840,00 zł,

c) powyżej 9 ton do mniej niż 12 ton - 520,00 zł,

2) od samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej pojazdu równej lub wyższej niż 12 ton, stawki podatku określone są w załączniku nr l do uchwały,

3) od ciągnika siodłowego lub balastowego przystosowanego do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów od 3,5 tony i poniżej 12 ton - 1040,00 zł,

4) od ciągnika siodłowego lub balastowego przystosowanego do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów równej lub wyższej niż 12 ton, stawki podatku określone są w załączniku nr 2 do uchwały,

5) od przyczepy lub naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton i poniżej 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego - 940,00 zł

6) od przyczepy lub naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalna masę całkowitą równą lub wyższą niż 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego, stawki podatku określone są w załączniku nr 3 do uchwały,

7) od autobusu, w zależności od liczby miejsc do siedzenia:

a) mniejszej niż 30 miejsc - 1.100,00 zł,

b) równej lub wyższej niż 30 miejsc - 1.250,00 zł,

§ 2. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Stary Brus.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Przewodniczący Rady Gminy


Marian Koszko


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XVII/66/12
Rady Gminy Stary Brus
z dnia 26 października 2012 r.

Stawki podatku od samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej równej lub wyższej niż 12 ton.

Dopuszczalna masa całkowita w tonach

Liczba osi jezdnych

Stawka podatku dla samochodów z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznawanym zarównoważne (w zł.)

Stawka podatku dla samochodów z innymi systemami zawieszenia osi jezdnych (w zł.)

Nie mniej niż

Mniej niż

Dwie osie

12

13

780

840

13

14

890

890

14

15

940

940

15

1040

1370

Trzy osie

12

17

940

940

17

19

940

940

19

21

1040

1040

21

23

1150

1150

23

25

1150

1770

25

1560

1770

Cztery osie i więcej

12

25

1040

1150

25

27

1150

1250

27

29

1460

1800

29

31

2080

2670

31

2190

2670


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XVII/66/12
Rady Gminy Stary Brus
z dnia 26 października 2012 r.

Stawki podatku od ciągników siodłowych i balastowych przystosowanych do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów równej lub wyższej niż 12 ton.

Dopuszczalna masa całkowita zespołu pojazdów : ciągnik siodłowy + naczepa ; ciągnik balastowy + przyczepa (w tonach)

Liczba osi jezdnych

Stawka podatku dla ciągników z zawieszeniem pneumatycznym lub uznawanym za równoważne

Stawka podatku dla ciągników z innymi systemami zawieszenia osi jezdnych

Nie mniej niż

Mniej niż

(w zł.)

(w zł.)

Dwie osie

12

18

940

940

18

25

990

1040

25

31

1040

1150

31

1560

2110

Trzy osie

12

40

1460

1870

40

1880

2770


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XVII/66/12
Rady Gminy Stary Brus
z dnia 26 października 2012 r.

Stawki podatku od przyczep i naczep, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą równą lub wyższą niż 12 ton.

Dopuszczalna masa całkowita zespołu pojazdów : przyczepa(naczepa + pojazd silnikowy) (w tonach)

Liczba osi jezdnych

Stawka podatku dla przyczep i naczep z zawieszeniem pneumatycznym lub uznawanym za równoważne (w zł.)

Stawka podatku dla przyczep i naczep z innymi systemami zawieszenia osi jezdnych (w zł.)

Nie mniej niż

Mniej niż

Jedna oś

12

18

420

420

18

25

580

580

25

730

730

Dwie osie

12

28

630

630

28

33

730

1040

33

38

1100

1560

38

1350

1850

Trzy osie

12

38

1040

1150

38

1200

1670

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Łukasz Markiewicz

radca prawny

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama