reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XIII/128/2012 Rady Powiatu w Zamościu

z dnia 28 września 2012r.

w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na rok 2012

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.), art.212 ust. 1 pkt 1, 2, 3, 4, 6, 7 art. 214 pkt 1, art. 215 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm). - uchwala się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr IX/77/2011 Rady Powiatu w Zamościu z dnia 27 grudnia 2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu powiatu na rok 2012, zmienionej uchwałami Rady Powiatu w Zamościu: Nr X/86/2012 z dnia 22 lutego 2012 r., Nr XI/99/2012 z dnia 25 kwietnia 2012 r., Nr XII/124/2012 z dnia 27 czerwca 2012 r. oraz uchwałami Zarządu Powiatu w Zamościu - wprowadza się następujące zmiany:

1. Określone w § 1 planowane dochody budżetu powiatu w łącznej wysokości 66 180 577 zł zwiększa się o kwotę 1 172 647 zł tj. do kwoty 67 353 224 zł, z tego :

- określone dochody bieżące w wysokości 49 109 675 zł zwiększa się o kwotę 1 205 151 zł tj. do kwoty 50 314 826 zł,

- określone dochody majątkowe w wysokości 17 070 902 zł zmniejsza się o kwotę 32 504 zł tj. do kwoty 17 038 398 zł.

1) określone w pkt 2 dotacje na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 1 407 700 zł zwiększa się o kwotę 320 135 zł tj. do kwoty 1 727 835 zł. - zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Określone w § 2 planowane wydatki budżetu powiatu w łącznej wysokości 53 879 775 zł zwiększa się o kwotę 572 647 zł tj. do kwoty 54 452 422 zł, z tego:

- określone wydatki bieżące w wysokości 47 832 044 zł zwiększa się o kwotę 492 647 zł tj. do kwoty 48 324 691 zł,

- określone wydatki majątkowe w wysokości 6 047 731 zł zwiększa się o kwotę 80 000 zł tj. do kwoty 6 127 731 zł,

1) określone w pkt 2 wydatki na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 2 556 494 zł zmniejsza się o kwotę 62 254 zł tj. do kwoty 2 494 240 zł, - zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

3. Określoną w § 3 nadwyżkę budżetową w wysokości 12 300 802 zł zwiększa się o kwotę 600 000 zł tj. do kwoty 12 900 802 zł . Nadwyżkę przeznacza się na rozchody zaplanowane w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały.

4. Określone w § 4 ust 1 planowane przychody budżetu powiatu w wysokości 5 199 198 zł zmniejsza się o kwotę 600 000 zł tj. do kwoty 4 599 198 zł - zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

5. Określone w § 6 planowane kwoty dotacji udzielanych z budżetu powiatu w wysokości 3 799 705 zł zmniejsza się o kwotę 62 254 zł tj. do kwoty 3 737 451 zł - zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

6. Określone w § 7 pkt 1 wydatki na zadania inwestycyjne w wysokości 6 047 731 zł zwiększa się o kwotę 80 000 zł tj. do kwoty 6 127 731 zł - zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

7. Określone w § 7 pkt 2 planowane wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu środków europejskich w wysokości 6 394 156 zł zwiększa się o kwotę 113 131 zł tj. do kwoty 6 507 287 zł - zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały.

8. § 8 ust 1 otrzymuje brzmienie: "Limit zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych nie może przekroczyć kwoty 16 000 000 zł ".

9. Określoną w § 9 kwotę wydatków przypadających do spłaty w roku budżetowym, zgodnie z zawartymi umowami, z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez powiat w wysokości 189 568 zł zmniejsza się o kwotę 95 330 zł tj. do kwoty 94 238 zł.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XIII/128/2012
Rady Powiatu w Zamościu
z dnia 28 września 2012 r.
Zalacznik1.pdf

Załącznik nr 1

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XIII/128/2012
Rady Powiatu w Zamościu
z dnia 28 września 2012 r.
Zalacznik2.pdf

Załącznik nr 2

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XIII/128/2012
Rady Powiatu w Zamościu
z dnia 28 września 2012 r.
Zalacznik3.pdf

Załącznik nr 3

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XIII/128/2012
Rady Powiatu w Zamościu
z dnia 28 września 2012 r.
Zalacznik4.pdf

Załącznik nr 4

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XIII/128/2012
Rady Powiatu w Zamościu
z dnia 28 września 2012 r.
Zalacznik5.pdf

Załącznik nr 5

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XIII/128/2012
Rady Powiatu w Zamościu
z dnia 28 września 2012 r.
Zalacznik6.pdf

Załącznik nr 6

Przewodniczący Rady Powiatu


Kazimierz Mielnicki

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Simpkins & Co Solicitors

Jedna z najlepszych firm prawniczych w południowej Anglii

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama