reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr 117 Rady Gminy Spiczyn

z dnia 30 października 2012r.

w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2010 r., Nr 95, poz. 613 z późn. zm.) przy uwzględnieniu obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 2 sierpnia 2012 r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2013 r. (M.P. z 2012 r., poz. 587) oraz obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2012 r. w sprawie stawek podatku od środków transportowych obowiązujących w 2013 r. (MP. z 2012 r., poz. 743) - Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1. Stawki podatku od środków transportowych wynoszą rocznie:

1) od samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej pojazdu powyżej 3,5 t do 5,5 t włącznie:

a) mającego zamontowane urządzenie zmniejszające niekorzystny wpływ na środowisko naturalne - 552,00 zł,

b) bez urządzenia zmniejszającego niekorzystny wpływ na środowisko naturalne - 614,00 zł;

2) od samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej pojazdu powyżej 5,5 t do 9 t włącznie:

a) mającego zamontowane urządzenie zmniejszające niekorzystny wpływ na środowisko naturalne - 765,00 zł,

b) bez urządzenia zmniejszającego niekorzystny wpływ na środowisko naturalne - 849,00 zł;

3) od samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej pojazdu powyżej 9 t i poniżej 12 t:

a) mającego zamontowane urządzenie zmniejszające niekorzystny wpływ na środowisko naturalne - 898,00 zł,

b) bez urządzenia zmniejszającego niekorzystny wpływ na środowisko naturalne - 997,00 zł;

4) od samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej pojazdu równej lub wyższej niż 12 t, stawki podatku określone są w załączniku Nr 1 do uchwały;

5) od ciągnika siodłowego lub balastowego przystosowanego do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów od 3,5 t do 8 t włącznie:

a) mającego zamontowane urządzenie zmniejszające niekorzystny wpływ na środowisko naturalne - 1.018,00 zł,

b) bez urządzenia zmniejszającego niekorzystny wpływ na środowisko naturalne - 1.133,00 zł;

6) od ciągnika siodłowego lub balastowego przystosowanego do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów od powyżej 8 t i poniżej 12 t:

a) mającego zamontowane urządzenie zmniejszające niekorzystny wpływ na środowisko naturalne - 1.334,00 zł,

b) bez urządzenia zmniejszającego niekorzystny wpływ na środowisko naturalne - 1.482,00 zł;

7) od ciągnika siodłowego lub balastowego przystosowanego do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów równej lub wyższej niż 12 t, stawki podatku określone są w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały;

8) od przyczep lub naczep, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7 t do 10 t włącznie, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego - 253,00 zł;

9) od przyczep lub naczep, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą powyżej 10 t i poniżej 12 t, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego - 315,00 zł;

10) od przyczep lub naczep, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą równą lub wyższą niż 12 t, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego, stawki podatku określone są w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały;

11) od autobusu o liczbie miejsc do siedzenia poniżej 30:

a) mającego zamontowane urządzenie zmniejszające niekorzystny wpływ na środowisko naturalne - 692,00 zł,

b) bez urządzenia zmniejszającego niekorzystny wpływ na środowisko naturalne - 769,00 zł;

12) od autobusu o liczbie miejsc do siedzenia równej lub wyższej niż 30:

a) mającego zamontowane urządzenie zmniejszające niekorzystny wpływ na środowisko naturalne - 1.133,00 zł,

b) bez urządzenia zmniejszającego niekorzystny wpływ na środowisko naturalne - 1.258,00 zł.

§ 2. Przez pojęcie "urządzenie zmniejszające niekorzystny wpływ na środowisko naturalne" należy rozumieć posiadanie przez pojazd co najmniej jednego urządzenia ograniczającego emisję spalin bądź hałas, w szczególności: katalizator, instalację gazową lub certyfikat EURO.

§ 3. Z dniem 1 stycznia 2013 roku traci moc uchwała Nr 62 Rady Gminy Spiczyn z dnia 10 listopada 2011 r. w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych (Dz. Urz. Woj. Lub. Nr 208, poz. 3338).

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Spiczyn.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego i ma zastosowanie do podatku od środków transportowych począwszy od 2013 roku.-

Przewodniczący Rady


Jerzy Krzysiak


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 117
Rady Gminy Spiczyn
z dnia 30 października 2012 r.

Stawki podatku od samochodów ciężarowych
o dopuszczalnej masie całkowitej równej lub wyższej niż 12 ton

Dopuszczelna masa całkowita (w tonach)

Liczba osi jezdnych

Stawka podatku dla samochodów z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne (w zł)

Stawka podatku dla samochodów z innymi systemami zawieszenia osi jezdnych (w zł)

Nie mniej niż

Mniej niż

Dwie osie

12

13

1.042,00

1.109,00

13

14

1.109,00

1.173,00

14

15

1.173,00

1.239,00

15

1.239,00

1.584,00

Trzy osie

12

17

1.109,00

1.173,00

17

19

1.173,00

1.239,00

19

21

1.239,00

1.303,00

21

23

1.303,00

1.388,00

23

25

1.388,00

1.996,00

25

1.564,00

2.019,00

Cztery osie i więcej

12

25

1.173,00

1.303,00

25

27

1.303,00

1.629,00

27

29

1.629,00

2.094,00

29

31

2.094,00

2.972,00

31

2.094,00

2.972,00


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 117
Rady Gminy Spiczyn
z dnia 30 października 2012 r.

Stawki podatku od ciągników siodłowych i balastowych przystosowanych do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów równej lub wyższej niż 12 ton

Dopuszczalna masa całkowita zespołu pojazdów :ciągnik siodłowy + naczepa; ciągnik balastowy + przyczepa (w tonach)

Liczba osi jezdnych

Stawka podatku dla ciągników z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne (w zł)

Stawka podatku dla ciągników z innymi systemami zawieszenia osi jezdnych (w zł)

Nie mniej niż

Mniej niż

Dwie osie

12

18

1.694,00

1.823,00

18

25

1.823,00

1.953,00

25

31

1.953,00

2.083,00

31

2.083,00

2.214,00

Trzy osie i więcej

12

40

1.953,00

2.280,00

40

2.344,00

2.912,00


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 117
Rady Gminy Spiczyn
z dnia 30 października 2012 r.

Stawki podatku od przyczep i naczep, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą równą lub wyższą niż 12 ton

Dopuszczalna masa całkowita zespołu pojazdów: przyczepa/naczepa + pojazd silnikowy (w tonach)

Liczba osi jezdnych

Stawka podatku dla przyczep i naczep z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne (w zł)

Stawka podatku dla przyczep i naczep z innymi systemami zawieszenia osi jezdnych (w zł)

Nie mniej niż

Mniej niż

Jedna oś

12

18

326,00

391,00

18

25

391,00

521,00

25

521,00

710,00

Dwie osie

12

28

391,00

782,00

28

33

782,00

1.076,00

33

38

1.076,00

1.635,00

38

1.564,00

2.152,00

Trzy osie i więcej

12

38

856,00

1.193,00

38

1.193,00

1.621,00

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Łukasz Mycka

ekspert specjalizujący się w tematyce samorządowej, działacz polityczny. Specjalizuje się głównie w polityce społecznej oraz ekonomice pracy.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama