reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr 101/2012 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Lublinie

z dnia 6 listopada 2012r.

w sprawie stwierdzenia nieważności części uchwały Rady Gminy Ulan-Majorat

Uchwała 101/2012
Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Lublinie

z dnia 6 listopada 2012 r.

w sprawie stwierdzenia nieważności części uchwały Rady Gminy Ulan-Majorat.

Na podstawie art. 61 § 1 i § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.) i art. 91 ust. 1 w związku z art. 86 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 11 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 7 października 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych (t.j. Dz. U. z 2012 r., poz. 1113) - Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Lublinie

uchwala, co następuje:

stwierdza się nieważność § 1 pkt 2 lit. d uchwały Nr XVI/81/12 Rady Gminy Ulan-Majorat z dnia 5 października 2012 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości obowiązujących na terenie Gminy Ulan-Majorat na rok 2013, z powodu sprzeczności z art. 5 ust. 1 pkt 2 lit. d ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 95, poz. 613 z późn. zm.).

U z a s a d n i e n i e

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Lublinie, po zbadaniu doręczonej w dniu 15 października 2012 r. uchwały Rady Gminy Ulan-Majorat z dnia 5 października 2012 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości obowiązujących na terenie Gminy Ulan-Majorat na rok 2013 stwierdziło, że częściowo zawiera ona postanowienia naruszające prawo w sposób istotny.

W § 1 pkt 2 lit.d badanej uchwały, Rada Gminy określiła roczne stawki podatku od nieruchomości od budynków lub ich części "zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych w wysokości 4,45 zł za 1 m˛ powierzchni użytkowej". W ocenie Kolegium postanowienia te są sprzeczne z art. 5 ust. 1 pkt 2 lit. d ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 95, poz. 613 z późn. zm.). Zgodnie z tym przepisem rada gminy w drodze uchwały określa wysokość stawek podatku od nieruchomości od budynków lub ich części związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń. Nie ma tu znaczenia, czy udzielanie świadczeń zdrowotnych następuje w ramach prowadzonej działalności gospodarczej, czy też nie, gdyż wszystkie podmioty udzielające świadczeń zdrowotnych wymienione w art. 4 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. Nr 112, poz. 654 z późn. zm.), mają prawo do preferencyjnej stawki podatku od budynków lub ich części związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych. A zatem, stawka wynikająca z wyżej powołanego przepisu ustawy o podatkach i opłatach lokalnych obowiązuje wszystkie budynki lub ich części związane z udzielaniem świadczeń zdrowotnych, pod warunkiem, że są one zajęte przez podmioty lecznicze.

W nadesłanym 30 października br. do RIO w Lublinie piśmie SG.0711.2.2012 z 29.10.2012 r., wójt Gminy Ulan Majorat poinformował, że zakwestionowana uchwała zostanie dostosowana do obowiązującego prawa na sesji zaplanowanej na 15 listopada 2012 r. Ponieważ jednak wymogi art. 91 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym obligują organ nadzoru do terminowego rozpatrzenia sprawy (nie dłużej niż 30 dni od dnia doręczenia uchwały), a Rada Gminy w wyznaczonym terminie nie usunęła wskazanego naruszenia, Kolegium RIO w Lublinie orzekło nieważność wskazanej w sentencji części uchwały.

Z tych powodów orzeczono jak w sentencji.

Na tę uchwałę przysługuje Radzie Gminy Ulan-Majorat prawo złożenia (wniesienia) - za pośrednictwem Kolegium RIO w Lublinie - skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie, w terminie 30 dni od dnia jej doręczenia.

Przewodniczący Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej


Jacek Grządka

Otrzymują:

1. Rada Gminy Ulan-Majorat

2. Wójt Gminy Ulan-Majorat

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Mecenas Adrian Achtelik jest radcą prawnym, partnerem zarządzającym w kancelarii ACHTELIK SIWKA I WSPÓLNICY ADWOKACI I RADCY PRAWNI Sp.p. z Katowic specjalizującej się w kompleksowych rozwiązaniach prawnych dla spółek handlowych, przedsiębiorców, organizacji pozarządowych oraz podmiotów sektora publicznego.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama