reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr 98/2012 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Lublinie

z dnia 6 listopada 2012r.

w sprawie stwierdzenia nieważności części uchwały Rady Gminy Stężyca

Uchwała 98/2012
Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Lublinie

z dnia 6 listopada 2012 r.

w sprawie stwierdzenia nieważności części uchwały Rady Gminy Stężyca.

Na podstawie art. 91 ust. 1 w związku z art. 86 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 18 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 października 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych (t. j. Dz. U. z 2012 r., poz. 1113) - Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Lublinie

uchwala, co następuje:

stwierdza się nieważność § 2 ust. 8 i § 5 ust. 5 uchwały Nr XVI/93/2012 Rady Gminy Stężyca z dnia 3 października 2012 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół i przedszkoli oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystywania, z powodu ich sprzeczności z postanowieniami art. 80 ust. 2c i art. 90 ust. 1a ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.) oraz art. 252 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.).

U z a s a d n i e n i e

Uchwała Rady Gminy Stężyca, o której mowa w sentencji, wpłynęła do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Lublinie 11 października 2012 r. W wyniku jej zbadania w trybie nadzoru, Kolegium RIO w Lublinie podjęło 18 października 2012 r. uchwałę Nr 95/2012 w sprawie wszczęcia postępowania nadzorczego, w celu stwierdzenia nieważności części tej uchwały, uznając, że wskazane w sentencji postanowienia uchwały w istotny sposób naruszają prawo.

W § 2 ust. 8 uchwały, określając wysokość dotacji na dziecko objęte wczesnym wspomaganiem rozwoju, Rada Gminy Stężyca postanowiła, że będzie ona równa kwocie przewidzianej na ucznia objętego wczesnym wspomaganiem rozwoju w części oświatowej subwencji ogólnej otrzymywanej przez gminę Steżyca. Postanowienie to jest sprzeczne z art. 80 ust. 2c i art. 90 ust. 1a ustawy o systemie oświaty, z których wynika, że podstawą ustalenia wysokości dotacji dla publicznych i niepublicznych przedszkoli i szkół podstawowych prowadzących wczesne wspomaganie rozwoju dziecka jest kwota przewidziana na jedno dziecko objęte wczesnym wspomaganiem rozwoju w części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego. Oznacza to, że do podstawy ustalenia wysokości dotacji należy przyjąć średnią krajową kwoty subwencji otrzymywanej przez jednostki samorządu terytorialnego.

W § 5 ust. 5 uchwały postanowiono, że osoba prowadząca szkołę, przedszkole lub inną formę wychowania przedszkolnego jest zobowiązana złożyć organowi dotującemu informację o faktycznej liczbie uczniów w miesiącu grudniu w terminie do 20 grudnia oraz rozliczenia dotacji za miesiąc grudzień do 27 grudnia, a w przypadku pobrania dotacji w nadmiernej wysokości dokonać zwrotu na rachunek organu dotującego w terminie do 31 grudnia. Regulacja ta jest sprzeczna z art. 252 ust. 1 ustawy o finansach publicznych, zgodnie z którym dotacje pobrane w nadmiernej wysokości podlegają zwrotowi do budżetu wraz z odsetkami w ciągu 15 dni od dnia stwierdzenia tej okoliczności. W przypadku złożenia informacji o faktycznej liczbie uczniów w miesiącu grudniu 20 grudnia - co pozwala stwierdzić okoliczność pobrania dotacji w nadmiernej wysokości - obowiązek zwrotu nadmiernie pobranej kwoty w ciągu 11 dni narusza wskazany przepis prawa.

Rada Gminy Stężyca w wyznaczonym przez Kolegium RIO terminie, tj. do 5 listopada 2012 r., nie usunęła wskazanych naruszeń prawa, dlatego Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Lublinie orzekło ich nieważność.

Na tę uchwałę przysługuje Radzie Gminy Stężyca prawo wniesienia skargi - za pośrednictwem Kolegium RIO w Lublinie - do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie, w terminie 30 dni od dnia jej doręczenia.

Przewodniczący Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej


Jacek Grządka

Otrzymują:

1. Rada Gminy Stężyca,

2. Wójt Gminy Stężyca.

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Olesiński & Wspólnicy

Olesiński & Wspólnicy to nowoczesna polska firma doradcza, działająca od 2005 roku.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama