| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXII/131/12 Rady Miasta Terespol

z dnia 29 października 2012r.

w sprawie podziału Miasta Terespol na stałe obwody głosowania

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591, z późn. zm.), art. 12 § 2, §11, §12, §13 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112 z późn. zm.) w związku z art. 14 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Przepisy wprowadzające ustawę - Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 113 z późn. zm.), na wniosek Burmistrza Miasta Terespol - Rada Miasta uchwala, co następuje:

§ 1. Dokonuje się podziału Miasta Terespol na 3 stałe obwody głosowania.

§ 2. Numery, granice oraz siedziby obwodowych komisji wyborczych określa załącznik do niniejszej uchwały.

§ 3. 1. Uchwałę podaje się do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Terespol, wywieszenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta Terespol.

2. Wyborcom w liczbie co najmniej 15 przysługuje prawo wniesienia skargi do Komisarza Wyborczego, w terminie 5 dni od daty podania ich do publicznej wiadomości.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego.

Przewodniczący Rady Miasta Terespol


Jarosław Tarasiuk


Załącznik do Uchwały Nr XXII/131/12
Rady Miasta Terespol
z dnia 29 października 2012 r.

Podział Miasta Terespol na stałe obwody głosowania

Numer obwodu

Granice obwodu (ulice)

Siedziba obwodowej komisji wyborczej

1

Akacjowa, Armii Krajowej, Asnyka, Cerkiewna, Czartoryskich, Czerwonego Krzyża 39,41, Jana Pawła II, Flemminga, Klonowa, Konopnickiej, Kościuszki, Kotarby, Kozłowskiego, Leszczynowa, Lipowa, Łąkowa, 3 Maja, Narutowicza, Nowa, Ogrodowa, Okrężna, Piłsudskiego, Księdza Popiełuszki, Pocieja, Prusa, Pułaskiego, Rolnicza, Sikorskiego, Słoneczna, Słuszki, Sportowa, Wojska Polskiego od 139 do końca numery nieparzyste, od 130 do końca numery parzyste, Wspólna; Kardynała Wyszyńskiego;

Zespół Szkół Publicznych Nr 1 w Terespolu ul. Sienkiewicza 27

2

Andrzejuka, Cicha, Czerwonego Krzyża 1-38, 40, od 42 do końca, Graniczna, Janowska, Kodeńska, Krótka, Niemcewicza, Polna, Przeskok, Reymonta, Sienkiewicza, Słowackiego, Szkolna, Wojska Polskiego 62-128 numery parzyste, 67-137 numery nieparzyste, Topolowa;

Miejska Biblioteka Publiczna w Terespolu ul. Wojska Polskiego 132

3

Aleja Marzeń, Błotków, Gruntowa, Kraszewskiego, Męczenników Unickich, Miłosna, Młynarska, Orzeszkowej, Przelotowa, Różana, Spokojna, Stacyjna, Wiejska, Wierzbowa, Wojska Polskiego 1-60, 61-65 numery nieparzyste, Wschodnia, Żeromskiego.

Zespół Szkół Ogólnokształcących ]w Terespolu ul. Wojska Polskiego 88

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Cafe Finance

Ogólnopolskie biuro rachunkowe

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »