| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXII/132/12 Rady Miasta Terespol

z dnia 29 października 2012r.

zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia zasad nabywania, zbywania, obciążania oraz wydzierżawiania lub wynajmowania nieruchomości

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. "a" i art. 40 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591z późn. zm.) oraz art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 z późn. zm.) Rada Miasta uchwala, co następuje:

§ 1. W załączniku do uchwały Nr XIII/79/08 Rady Miasta Terespol z dnia 29 lutego 2008 r. w sprawie ustalenia zasad nabywania, zbywania, obciążania oraz wydzierżawiania lub wynajmowania nieruchomości (Dz. Urz. Woj. Lubelskiego z 2008r. Nr 54 poz. 1686 z póź. zm.) § 13 otrzymuje brzmienie:

"§ 13.1. Nieruchomości oraz mienie ruchome mogą być oddane do bezpłatnego korzystania (użyczone) jednostkom organizacyjnym Miasta, osobom prawnym działającym na terenie Miasta Terespol realizującym zadania publiczne, podmiotom prowadzącym działalność pożytku publicznego i wolontariatu oraz osobom fizycznym w przypadku zaistnienia takiego obowiązku w następstwie realizacji inwestycji z udziałem środków zewnętrznych:

1) na okres nie przekraczający 10 lat przez Burmistrza Miasta Terespol;

2) na okres przekraczający 10 lat za zgodą Rady Miasta.

2. Oddanie mienia w użyczenie winno być stwierdzone pisemną umową."

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego.

Przewodniczący Rady Miasta Terespol


Jarosław Tarasiuk

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Kancelaria Galt

Prawo, podatki, księgowość

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »