| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXIII/135/2012 Rady Gminy Zakrzówek

z dnia 28 września 2012r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2012 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2001r Nr 142 poz.1591 z późniejszymi zmianami) Rada Gminy Zakrzówek uchwala co następuje:

§ 1. W uchwale nr V/23/2011 Rady Gminy Zakrzówek z dnia 03 lutego 2011 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2011 rok wprowadza się następujące zmiany:

1. W § 1 dochody budżetu gminy w wysokości 19 029 724 zł zwiększa się o kwotę 34 860 zł do kwoty 19 064 584 zł, z tego dochody bieżące w wysokości 15 880 872 zł zwiększa się o kwotę 29 397 zł do kwoty 15 910 269 zł zaś dochody majątkowe w wysokości 3 148 852 zł zwiększa się o kwotę 5 463 zł do kwoty 3 154 315 zł, w tym:

- dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami w wysokości 2 462 589 zł zwiększa się o kwotę 3 500 zł do kwoty 2 466 089 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1A,

- dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych wynosi 74 000 zł,

- dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska w wynoszą 9 000 zł, w związku z czym w załączniku Nr 1 wprowadza się zmiany określone załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

2. W § 2 wydatki budżetu gminy w wysokości 19 217 464 zł zwiększa się o kwotę 56 500 zł do kwoty 19 273 964 zł, z tego wydatki bieżące w wysokości 15 608 343 zł zwiększa się o kwotę 25 500 zł do kwoty 15 633 843 zł zaś wydatki majątkowe w wysokości 3 609 121 zł zwiększają się o kwotę 31 000 zł do kwoty 3 640 121 zł, w tym:

- wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone gminie ustawami w wysokości 2 462 589 zł zwiększa się o kwotę 3 500 zł do kwoty 2 466 089 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2A,

- wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych wynoszą 62 000 zł,

- wydatki na realizację zadań określonych w programie przeciwdziałania narkomanii wynoszą 12 000 zł,

- wydatki na ochronę środowiska i gospodarki wodnej wynoszą 9 000 zł, w związku z czym w załączniku Nr 2 wprowadza się zmiany określone załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

3. § 3 otrzymuje brzmienie: "Kwotę planowanego deficytu określa się w wysokości 209 380 zł. Źródłami pokrycia deficytu są przychody określone w załączniku nr 3."

4. § 4 otrzymuje brzmienie: "1) Określa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu gminy w kwocie 2 982 033 zł,

1) Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu gminy w kwocie 2 772 653 zł,

2) Przychody i rozchody budżetu sklasyfikowane według paragrafów określających źródło przychodu oraz rodzaj rozchodu, zestawione zostały w załączniku nr 3."

5. W § 5 ust. 2 lit. c rezerwę celową z przeznaczeniem na wydatki związane z funkcjonowaniem oświaty w wysokości 552 900 zł zmniejsza się o kwotę 380 158 zł do kwoty 172 742 zł.

6. W § 6 planowana kwota dotacji udzielonych z budżetu gminy w wysokości 1 096 386 zł zwiększa się o kwotę 3 000 zł do kwoty 1 099 386 zł. W związku z czym w załączniku nr 4 wprowadza się zmiany określone załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

7. W § 7 plan wydatków na zadania inwestycyjne w wysokości 1 336 050 zł zwiększa się o kwotę 1 000 zł do kwoty 1 337 050 zł. W związku z czym w załączniku nr 5 wprowadza się zmiany określone załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały zleca się Wójtowi Gminy Zakrzówek.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXIII/135/2012
Rady Gminy Zakrzówek
z dnia 28 września 2012 r.
Zalacznik1.pdf

załącznik nr 1

Załącznik Nr 1A do Uchwały Nr XXIII/135/2012
Rady Gminy Zakrzówek
z dnia 28 września 2012 r.
Zalacznik1A.pdf

załącznik nr 1A

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXIII/135/2012
Rady Gminy Zakrzówek
z dnia 28 września 2012 r.
Zalacznik2.pdf

załącznik nr 2

Załącznik Nr 2A do Uchwały Nr XXIII/135/2012
Rady Gminy Zakrzówek
z dnia 28 września 2012 r.
Zalacznik2A.pdf

załącznik nr 2A

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXIII/135/2012
Rady Gminy Zakrzówek
z dnia 28 września 2012 r.
Zalacznik3.pdf

załącznik nr 3

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXIII/135/2012
Rady Gminy Zakrzówek
z dnia 28 września 2012 r.
Zalacznik4.pdf

załącznik nr 4

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXIII/135/2012
Rady Gminy Zakrzówek
z dnia 28 września 2012 r.
Zalacznik5.pdf

załącznik nr 5

Wiceprzewodniczący Rady Gminy Zakrzówek


Stanisław Staroch

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Katarzyna Rogowska

Doradca podatkowy

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »