| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XX/106/2012 Rady Gminy Czemierniki

z dnia 30 października 2012r.

w sprawie podziału gminy Czemierniki na okręgi wyborcze oraz ustalenie ich granic, numerów i liczby radnych wybieranych w każdym okręgu

w sprawie podziału gminy Czemierniki na okręgi wyborcze oraz ustalenie ich granic, numerów i liczby radnych wybieranych w każdym okręgu

Na podstawie art. 419 § 2 i 4 oraz art. 420 § 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112, z późn. zm.) oraz art. 13 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Przepisy wprowadzające ustawę - Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 113, z późn. zm.) Rada Gminy Czemierniki uchwala, co następuje:

§ 1

1. Dokonuje się podziału Gminy Czemierniki na 15 jednomandatowych okręgów wyborczych.

2. Okręgi ustalone w niniejszej uchwale będą miały zastosowanie w kadencjach następnych.

§ 2

Numery, granice oraz liczbę radnych wybieranych w poszczególnych okręgach wyborczych określa załącznik do niniejszej uchwały.

§ 3

Uchwała podlega przekazaniu Wojewodzie Lubelskiemu i Komisarzowi Wyborczemu w Białej Podlaskiej.

§ 4

Wyborcom w liczbie co najmniej 15 przysługuje prawo wniesienia skargi do Komisarza Wyborczego w Białej Podlaskiej w terminie 5 dni od daty podania uchwały do publicznej wiadomości.

§ 5

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego. Uchwałę podaje się do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Czemierniki i wywieszeniu na tablicach ogłoszeń w Urzędzie Gminy Czemierniki i sołectwach.

§ 6

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Czemierniki.

§ 7

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego.

Przewodniczący Rady Gminy


Krystyna Dobrowolska


Załącznik do Uchwały Nr XX/106/2012
Rady Gminy Czemierniki
z dnia 30 października 2012 r.

Wykaz jednomandatowych okręgów wyborczych dla wyboru Rady Gminy Czemierniki


Nr okręgu


Granice okręgu

Liczba
wybieranych radnych w okręgu

Liczba
mieszkańców
w danym okręgu

1

Sołectwo Bełcząc od nr 1 do nr 28, od nr 32 do nr 52, nr 69, nr 70, od nr 73 do nr 102, od nr 191 do nr 230

1

396

2

Sołectwo Bełcząc od nr 29 do nr 31, od nr 53 do nr 68, nr 71 i 72, od nr 103 do nr 190

1

386

3

Sołectwo Czemierniki i Czemierniki II ul. Brzezińska, ul. Czereśniowa, ul. Kasztanowa, ul. Malinowa, ul. Morelowa, Pszonka, część Kol. Północnej od nr 21 do 36

1

288

4

Sołectwo Czemierniki
ul. Parczewska część od nr 33 do nr 82, Kol. Południowa cała

1

311

5

Sołectwo Czemierniki
ul. Gęsia, ul Kocka i część Kol. Północnej od nr 1 do nr 20

1

310

6

Sołectwo Czemierniki
ul. Radzyńska i Kol. Północna od nr 37 do 50

1

270

7

Sołectwo Czemierniki
ul. Grobelna, ul. Rynek, ul. Zamkowa, część ul. Parczewskiej od nr 1 do nr 32

1

271

8

Sołectwo Lichty

1

321

9

Sołectwo Niewęgłosz

1

447

10

Sołectwo Skoki

1

357

11

Sołectwo Stoczek od nr 1 do nr 56, od nr 93 do nr 105, od nr 129 do nr 156

1

244

12

Sołectwo Stoczek od nr 57 do nr 92, od nr 106 do nr 128, od nr 157 do nr 175

1

230

13

Sołectwo Stójka

1

251

14

Sołectwo Wygnanów od nr 1 do nr 92

1

281

15

Sołectwo Wygnanów od nr 93 do nr 170

1

272

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Mirosław Siwiński

Radca Prawny nr wpisu WA-9949 Doradca Podatkowy nr wpisu 09923

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »