reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXVII/268/2012 Rady Miasta Tomaszów Lubelski

z dnia 26 października 2012r.

w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2013 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm) art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2010 r. Nr 95 poz. 613 z późn. zm.) oraz pkt 3 obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 2 sierpnia 2012 roku w sprawie wysokości górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2013 roku (M.P. z dnia 14 sierpnia 2012 roku poz. 587) - Rada Miasta uchwala, co następuje:

§ 1.

Podatek od środków transportowych wynosi rocznie:

1. od samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej pojazdu powyżej 3,5t do 5,5t włącznie, mającego zamontowane urządzenie zmniejszające niekorzystny wpływ na środowisko naturalne - 664 zł

1a. od samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej pojazdu powyżej 3,5t do 5,5t włącznie, bez urządzenia zmniejszającego niekorzystny wpływ na środowisko naturalne - 716 zł

2. od samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej pojazdu powyżej 5,5t do 9t włącznie, mającego zamontowane urządzenie zmniejszające niekorzystny wpływ na środowisko naturalne - 904 zł

2a. od samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej pojazdu powyżej 5,5t do 9t włącznie, bez urządzenia zmniejszającego niekorzystny wpływ na środowisko naturalne - 1.003 zł

3. od samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej pojazdu powyżej 9t do mniej niż 12t, mającego zamontowane urządzenie zmniejszające niekorzystny wpływ na środowisko naturalne - 1.400 zł

3a. od samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej pojazdu powyżej 9t do mniej niż 12t, bez urządzenia zmniejszającego niekorzystny wpływ na środowisko naturalne - 1.453 zł

4. od samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej pojazdu równej lub wyższej 12t, stawki podatku określone są w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały

5. od ciągnika siodłowego i balastowego przystosowanego do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów od 3,5t do 8t włącznie, mającego zamontowane urządzenie zmniejszające niekorzystny wpływ na środowisko naturalne - 1.573 zł

5a. od ciągnika siodłowego i balastowego przystosowanego do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów od 3,5t do 8t włącznie, bez urządzenia zmniejszającego niekorzystny wpływ na środowisko naturalne - 1.672 zł

5b. od ciągnika siodłowego i balastowego przystosowanego do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów powyżej 8t i poniżej 12t, mającego zamontowane urządzenie zmniejszające niekorzystny wpływ na środowisko naturalne - 1.672 zł

5c. od ciągnika siodłowego i balastowego przystosowanego do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów powyżej 8t i poniżej 12t, bez urządzenia zmniejszającego niekorzystny wpływ na środowisko naturalne - 1.735 zł

6. od ciągnika siodłowego i balastowego przystosowanego do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów równej lub wyższej niż 12t, stawki podatku określone są w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.

7. od przyczep i naczep, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają masę całkowitą od 7 t do 10t włącznie, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego - 857 zł

7a. od przyczep i naczep, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają masę całkowitą powyżej 10t do poniżej 12t, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego - 909 zł

8. od przyczep i naczep, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą równą lub wyższą niż 12t, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego, stawki podatku określone są w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały.

9. od autobusów do mniej niż 30 miejsc, mających zamontowane urządzenie zmniejszające niekorzystny wpływ na środowisko naturalne - 1.359 zł

9a. od autobusów do mniej niż 30 miejsc, bez urządzenia zmniejszającego niekorzystny wpływ na środowisko naturalne - 1.515 zł

9b. od autobusów o liczbie miejsc równej lub wyższej niż 30, mających zamontowane urządzenie zmniejszające niekorzystny wpływ na środowisko naturalne - 1.923 zł

9c. od autobusów o liczbie miejsc równej lub wyższej niż 30, bez urządzenia zmniejszającego niekorzystny wpływ na środowisko naturalne - 2.132 zł

§ 2.

Przez pojęcie: urządzenie zmniejszające niekorzystny wpływ na środowisko naturalne - należy rozumieć posiadanie przez pojazd co najmniej jednego urządzenia ograniczającego emisję spalin, bądź hałasu lub wibracji, w szczególności: katalizatora spalin; certyfikatu EURO 0, 1, 2, 3; lub instalacji gazowej.

§ 3.

Traci moc Uchwała Nr XVII/146/2011 Rady Miasta Tomaszów Lubelski z dnia 18 listopada 2011 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2012 rok.

§ 4.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

§ 5.

Uchwała podlega ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego.

§ 6.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Przewodniczący Rady Miasta


Mirosław Fus


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXVII/268/2012
Rady Miasta Tomaszów Lubelski
z dnia 26 października 2012 r.

Stawki podatkowe dla pojazdów określonych w § 1 ust. 4 uchwały

samochody ciężarowe o dopuszczalnej masie całkowitej równej lub wyższej niż 12t

Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita (w tonach)

Stawka podatku (w złotych)

nie mniej niż

Mniej niż

oś jezdna (osie jezdne)
z zawieszeniem pneumatycznym
lub zawieszeniem uznanym
za równoważne


inne systemy zawieszenia
osi jezdnych

Stawka
podatkowa (w zł)

Stawka
podatkowa (w zł)

1

2

3

4

Dwie osie

12

13

1.541

1.541

13

14

1.541

1.541

14

15

1.923

1.923

15

1.923

1.923

Trzy osie

12

17

1.923

1.923

17

19

1.923

1.923

19

21

1.923

1.923

21

23

2.393

2.393

23

25

2.393

2.393

25

2.393

2.393

Cztery osie i więcej

12

25

2.743

2.743

25

27

2.743

2.743

27

29

2.743

2.743

29

31

2.743

2.743

31

2.743

2.743


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXVII/268/2012
Rady Miasta Tomaszów Lubelski
z dnia 26 października 2012 r.

Stawki podatkowe dla pojazdów określonych w § 1 ust. 6 uchwały

ciągniki siodłowe i balastowe przystosowane do używania łącznie z naczepą o masie

całkowitej równej lub wyższej niż 12t

Masa całkowita zespołu pojazdów:
Ciągnik siodłowy + naczepa,
Ciągnik balastowy + przyczepa
(w tonach)

Stawka podatku (w złotych)

nie mniej niż

mniej niż

oś jezdna (osie jezdne)
z zawieszeniem pneumatycznym
lub zawieszeniem uznanym
za równoważne

inne systemy zawieszenia
osi jezdnych

Stawka
podatkowa (w zł)

Stawka
podatkowa (w zł)

1

2

3

4


Dwie osie

12

18

2.184

2.184

18

25

2.184

2.184

25

31

2.184

2.184

31

do 36 włącznie

2.184

2.184

powyżej 36

2.471

2.471

Trzy osie

12

do 36 włącznie

2.132

2.132

powyżej 36

40

2.691

2.691

40

2.691

2.827


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXVII/268/2012
Rady Miasta Tomaszów Lubelski
z dnia 26 października 2012 r.

Stawki podatkowe dla pojazdów określonych w § 1 ust. 8 uchwały

od przyczep i naczep, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną

masę całkowitą równą lub wyższą niż 12t

Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita zespołu pojazdów:
naczepa/przyczepa + pojazd
silnikowy
(w tonach)

Stawka podatku (w złotych)

nie mniej niż

m niej niż

oś jezdna (osie jezdne)
z zawieszeniem pneumatycznym
lub zawieszeniem uznanym
za równoważne


inne systemy zawieszenia
osi jezdnych

Stawka
podatkowa (w zł)

Stawka
Podatkowa (w zł)

1

2

3

4

Jedna oś

12

18

857

857

18

25

857

857

25

857

857

Dwie osie

12

28

914

914

28

33

914

941

33

do 36 włącznie

1.087

1.432

powyżej 36

38

1.087

1.432

38

1.473

1.881

Trzy osie

12

do 36 włącznie

1.249

1.249

powyżej 36

38

1.249

1.249

38

1.583

1.583

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Krzysztof Jan Majczyk

Ekonomista, prawnik, doradca podatkowy, publicysta

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama