reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXX/188/12 Rady Gminy Włodawa

z dnia 31 października 2012r.

w sprawie określenia stawek, zasad ustalania i terminu płatności opłaty miejscowej oraz zarządzenia poboru tej opłaty w drodze inkasa

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) i art. 19 pkt 1 i 2 w związku z art. 17 ust. 1 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2010 r. Nr 95, poz.613 z późn. zm.), art. 47 § 4a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa ((Dz. U. z 2012 r., poz. 749 ze zm.)) oraz w związku z uchwałą Nr XXI/196/08 z dnia 23 czerwca 2008 roku Rady Gmimy Włodawa w sprawie ustalenia miejscowości odpowiadających warunkom, jakie powinna spełniać miejscowość, w której można pobierać opłatę miejscową (Dz. Urz. Woj. Lub. Nr 136, poz.3234) - Rada Gminy Włodawa uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Określa się opłatę miejscową w wysokości 2,00 zł od jednej osoby fizycznej przebywającej dłużej niż dobę w celach wypoczynkowych, szkoleniowych lub turystycznych, w miejscowościach: Okuninka, Orchówek - za każdy dzień pobytu.

2. Opłatę pobiera się od osób fizycznych w trakcie dokonywania czynności meldunkowych lub dokonywania opłat za pobyt w miejscach, o których mowa w § 2 ust. 2.

§ 2. 1. Zarządza się pobór opłaty miejscowej w drodze inkasa.

2. Na inkasentów wyznacza się właścicieli, posiadaczy lub kierowników domów wczasowych, hoteli, pensjonatów, pokoi gościnnych, kempingów, strzeżonych pól biwakowych i namiotowych lub innych podobnych zakładów, w których przebywają osoby wymienione w § 1.

3. Za pobór opłaty miejscowej inkasentom przysługuje wynagrodzenie w wysokości 10% zainkasowanej kwoty.

4. Wyznacza się termin płatności dla inkasentów do 5 dnia miesiąca włącznie - z tytułu opłat pobranych w miesiącu poprzednim.

§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Włodawa.

§ 5. Tmoc uchwała Nr XXXVII/328/09 Rady Gminy Włodawa z dnia 30 października 2009 r, w sprawie określenia stawek, zasad ustalania i terminu płatności opłaty miejscowej oraz zarzadzania poboru tej opłaty w drodze inkasa (Dz. Urz. Woj. Lubelskiego z 2009 r.Nr 145, poz. 3137).

§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia, nie wcześniej jednak niż od 01 stycznia 2013 roku.
Przewodniczący Rady Gminy Włodawa Andrzej Lis

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Marek Opiela

Radca prawny

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama