reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXI/89/12 Rady Gminy Ułęż

z dnia 30 października 2012r.

w sprawie podziału Gminy Ułęż na okręgi wyborcze oraz ustalenia ich granic, numerów i liczby radnych wybieranych w każdym okręgu

Na podstawie art. 419 § 2 i 4 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112 ze zmianami) oraz art. 13 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Przepisy wprowadzające ustawę - Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 113 ze zmianami) - Rada Gminy, działając na wniosek Wójta uchwala, co następuje:

§ 1. Dokonuje się podziału Gminy Ułęż na 15 jednomandatowych okręgów wyborczych.

§ 2. Numery, granice oraz liczbę radnych wybieranych w poszczególnych okręgach wyborczych określa załącznik do niniejszej uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Ułęż.

§ 4. Uchwała podlega przekazaniu Wojewodzie Lubelskiemu i Komisarzowi Wyborczemu w Lublinie.

§ 5. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego oraz na tablicach ogłoszeń w Urzędzie Gminy i sołectwach.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego i ma zastosowanie do wyborów zarządzanych po zakończeniu kadencji Rady Gminy Ułęż wyłonionej w wyborach na lata 2010 - 2014.

Przewodniczący Rady Gminy


Stanisław Szczepański


Uzasadnienie

Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy, która weszła w życie z dniem 1 sierpnia 2011, wprowadziła w art.418 § 1 zasadę, że w okręgu wyborczym tworzonym dla wyboru rady w gminie niebędącej miastem na prawach powiatu wybiera się jednego radnego. Jednocześnie przepis art.13 ust. z dnia 5 stycznia 2011 r. przepisy wprowadzające ustawę - Kodeks wyborczy zobowiązują wszystkie Rady Gmin do dokonania podziału gminy na okręgi wyborcze w wyborach do Rady Gminy w terminie piętnastu miesięcy od dnia wejścia w życie tej ustawy tzn. do 1 listopada 2012 r. Ponadto w artykule tym stwierdza się, że przy ustalaniu podziału gminy na okręgi wyborcze uwzględnia się liczbę mieszkańców ujętych w stałym rejestrze wyborców danej gminy na koniec kwartału poprzedzającego kwartał, w którym rada gminy dokonuje podziału gminy na okręgi wyborcze. Według stanu na dzień 31 marca 2012 r. liczba mieszkańców Gminy Ułęż wynosiła 3373. Zgodnie z art.17 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym w gminach do 20 000 mieszkańców w skład rady wchodzą radni w liczbie 15. Z porównania danych o liczbie mieszkańców z art.17.ust. o samorządzie gminnym wynika, że do Rady Gminy Ułęż wybieranych będzie 15 radnych. Projekt podziału Rady Gminy na okręgi wyborcze opracowany został zgodnie z zasadami tworzenia okręgów wyborczych wynikających z art. 417- 419 Kodeksu wyborczego, to znaczy: w każdym okręgu wyborczym tworzonym dla wyboru rady wybierany będzie 1 radny. Proponowany podział na okręgi wyborcze nie narusza generalnej reguły, że o ilości mandatów decyduje liczba mieszkańców przypadająca na 1 mandat (norma przedstawicielstwa) stanowiąca naczelną zasadę równości wyborów zapisaną w art. 369. Kodeksu wyborczego. Normę przedstawicielstwa oblicza się przez podzielenie liczby mieszkańców gminy przez liczbę radnych. Wynosi ona 225. W proponowanym podziale gminy na okręgi wyborcze uwzględniono zasadę, że okręgiem wyborczym jest jednostka pomocnicza gminy, sołectwo. Jednostki pomocnicze gminy łączono w celu utworzenia okręgu wyborczego. Wynikało to z konieczności zachowania jednolitej normy przedstawicielstwa. We wstępnym etapie dokonywania podziału gminy na okręgi wyborcze niezbędne było ustalenie czy poszczególne jednostki pomocnicze gminy spełniają kryteria umożliwiające utworzenie w nich okręgu wyborczego. Zgodnie z art. 419 §2 pkt.1 Kodeksu Wyborczego obliczono ułamki liczby mandatów przypadające dla jednostek pomocniczych dzieląc liczbę mieszkańców jednostki przez jednolitą normę przedstawicielstwa. Następnie ułamki liczby mandatów równe lub większe od 0,5 zaokrąglono w górę do liczby całkowitej. Układ przestrzenny gminy, w powiązaniu z liczbą mieszkańców poszczególnych sołectw dla zachowania jednolitej normy przedstawicielstwa spowodował konieczność następującego podziału gminy na okręgi wyborcze:


Liczba mieszkańców

3373

Norma przedstawicielstwa

224,86

Liczba wyborców

15

max. w okręgu

337

min. w okregu

113

Nr okręgu

Granice okręgu

Liczba mieszkańców

Okręgowy współczynnik normy przedstawicielstwa

Liczba wybieranych radnych

1

SARNY

284

1,2629

1

2

KORZENIIÓW: 1-7, 103-111, 114-118 parzyste, 122-124 parzyste, od 128 do końca

211

0,9383

1

3

KORZENIÓW: 8-102, 112, 113-119 nieparzyste, 120-121, 123-125 nieparzyste, 126-126A

254

1,1295

1

4

BIAŁKI DOLNE: 1-81, od 99 do końca

258

1,1473

1

5

BIAŁKI DOLNE: 82-98, BIAŁKI GÓRNE

194

0,8627

1

6

UŁĘŻ: od 206 do końca, ŻABIANKA

256

1,1384

1

7

UŁĘŻ: 112-205

280

1,2451

1

8

UŁĘŻ: 1-111

195

0,8671

1

9

DRĄŻGÓW

242

1,0761

1

10

SOBIESZYN: 1-54, 224-290

211

0,9383

1

11

SOBIESZYN: 55-139, 143-222

250

1,1117

1

12

SOBIESZYN: 140-142E, 223, od 291 do końca

227

1,0094

1

13

PODLODÓW, PODLODÓWKA

230

1,0228

1

14

LENDO RUSKIE

133

0,5914

1

15

ZOSIN

148

0,6581

1

Przewodniczący Rady Gminy


Stanisław Szczepański


Załącznik do Uchwały Nr XXI/89/12
Rady Gminy Ułęż
z dnia 30 października 2012 r.
Zalacznik1.pdf

Podział Gminy Ułęż na okręgi wyborcze

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Kancelaria prawna KL Law Polska Sp. z o.o.

Ekspert z zakresu prawa upadłościowego i restrukturyzacyjnego

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama