reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XVIII/161/12 Rady Miejskiej w Nałęczowie

z dnia 6 listopada 2012r.

zmieniająca uchwałę Nr XX/146/2005 z dnia 1 kwietnia 2005 r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Nałęczów

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 14a, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 90f ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.) i po uzyskaniu opinii Komisji Oświaty, Zdrowia, Kultury i Sportu oraz Komisji Gospodarki, Budżetu i Mienia Komunalnego Rada Miejska w Nałęczowie uchwala, co następuje:

§ 1. W regulaminie udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Nałęczów stanowiącym załącznik do uchwały Nr XX/146/2005 z dnia 1 kwietnia 2005 r. (Dz. Urz. Woj. Lubel. Nr 118, poz. 2241) zmienionej uchwałą Nr VII/52/2007 z dnia 26 czerwca 2007 r. (Dz. Urz. Woj. Lubel. Nr 131, poz.2514) i Nr VI/47/11 z dnia 31 maja 2011 r. (Dz. Urz. Woj. Lubel. Nr 110, poz. 1960) wprowadza się następujące zmiany:

§ 2. ust. 1 otrzymuje brzmienie: Wysokość stypendium szkolnego uzależniona jest od dochodu przypadającego na członka rodziny i wynosi:

Lp.

Dochód na członka rodziny w zł.

Kwota stypendium (% kwoty bazowej)

1.

0 - 250

130

2.

251 - 456

100

§ 2. Traci moc uchwała nr XVII/152/12 z dnia 11 października 2012 r. zmieniająca uchwałę Nr XX/146/2005 z dnia 1 kwietnia 2005 r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Nałęczów.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Nałęczowa.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego.

Przewodniczący Rady


Wojciech Chamerski

reklama
reklama

POLECANE

reklama

Artykuł sponsorowany

reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

NGL Legal (NGL Wiater sp.k)

Nowoczesne doradztwo prawno-podatkowe dla biznesu

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama