reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXX/130/2012 Rady Gminy Strzyżewice

z dnia 7 listopada 2012r.

w sprawie zniesienia statusu pomnika przyrody

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt. 1 i art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) w związku z art. 44 ust. 3, 3a i 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 roku o ochronie przyrody (Dz. U. z 2009 r. Nr 151 poz. 1220 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1.

1. Ze względu na utratę wartości przyrodniczej, dla której ustalono formę ochrony przyrody i po uzgodnieniu z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w Lublinie, znosi się formę ochronę przyrody, pozbawiając statusu pomnika przyrody jedną z dwóch lip drobnolistnych o obwodzie pnia 347 cm wchodzącą w skład "zespołu dwu lip drobnolistnych". Lipy rosną na terenie zespołu pałacowo-parkowego w Osmolicach Pierwszych, na działce ewidencyjnej nr 1123/5, obręb ewidencyjny 21 - Osmolice Pierwsze, gm. Strzyżewice, stanowiącej własność osób fizycznych.

2. W związku z § 1 ust. 1 dokonuje się zmiany nazwy pomnika przyrody z "zespołu dwu lip drobnolistnych" na "lipa drobnolistna".

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Strzyżewice.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego.

Przewodniczący Rady Gminy Strzyżewice


Antoni Skrabucha


Uzasadnienie do Uchwały Nr XXX/130/2012
Rady Gminy Strzyżewice
z dnia 7 listopada 2012 r.

Zgodnie z art. 44 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2009 r. Nr 151, poz. 1220 z późn. zm.) zniesienie formy ochrony przyrody następuje w drodze uchwały Rady Gminy, po uzgodnieniu z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska. Zniesienie formy ochrony przyrody może nastąpić w razie utraty wartości przyrodniczych, ze względu na które ustanowiono formę ochrony przyrody, lub w razie konieczności realizacji inwestycji celu publicznego lub zapewnienia bezpieczeństwa powszechnego.
Pomnik przyrody - zespół dwu lip drobnolistnych o obwodzie pni 347 cm i 322 cm, rosnących w parku górnym zespołu pałacowo-parkowego w Osmolicach Pierwszych, na działce ewidencyjnej nr 1123/5, obręb ewidencyjny 21 - Osmolice Pierwsze, gm. Strzyżewice, stanowiącej własność osób fizycznych, został ustanowiony rozporządzeniem Nr 4 Wojewody Lubelskiego z dnia 10 lutego 1997 r. w sprawie uznania za pomniki przyrody (Dz. U. Woj. Lub. Nr 3, poz. 21), nr w rejestrze WKP 371.
W dniu 30.07.2012 r. pracownicy Urzędu Gminy Strzyżewice przeprowadzili oględziny podczas których stwierdzono, że w wyniku burzy, która miała miejsce dnia 29.07.2012 r. jedna z dwóch lip drobnolistnych wchodząca w skład "zespołu dwu lip drobnolistnych" o obwodzie pnia 347 cm, została powalona i utraciła całkowicie żywotność. W związku z powyższym obiekt bezpowrotnie utracił wartości przyrodnicze, ze względu na które ustanowiono jego ochronę.
Druga lipa wchodząca w skład "zespołu dwu lip drobnolistnych" o obwodzie pnia 322 cm nie została uszkodzona podczas burzy, a jej stan zdrowotny jest dobry. W związku z powyższym nie ma podstaw do zniesienia formy ochrony przyrody wobec w/w drzewa.
Projekt uchwały uzgodniono z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w Lublinie, który wydał w przedmiotowej sprawie opinię znak:WPN.623.12.2012.MG z dnia 19 października 2012 r.

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Kancelaria Prawno-Rachunkowa "Kliman-Rola"

Nasza Kancelaria oferuje doradztwo prawne osobom fizycznym oraz zapewnia obsługę prawną przedsiębiorstw, spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych, fundacji i stowarzyszeń.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama