reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XX/93/12 Rady Gminy Firlej

z dnia 12 listopada 2012r.

w sprawie ustalenia miejscowości na terenie Gminy Firlej odpowiadających warunkom, jakie powinny spełniać miejscowości, w których pobiera się opłatę miejscową, stawek, zasad ustalania i terminów płatności opłaty miejscowej oraz zarządzenia poboru tej opłaty w drodze inkasa

Na podstawie art.18 ust 2 pkt 8 i art. 40 ust 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) art.17 ust 1 pkt 1 i ust. 5 , art. 19 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2010 r Nr 95, poz. 613 z późn. zm. ) art. 47 § 4a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r. poz. 749 ze zm.) oraz w związku z § 3 ust. 1 i 2, § 4 rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 18 grudnia 2007 r w sprawie warunków jakie powinna spełniać miejscowość, w której można pobierać opłatę miejscową (Dz. U. z 2007 r. Nr 249, poz.1851) - Rada Gminy Firlej uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się, że minimalne warunki klimatyczne, krajobrazowe oraz umożliwiające pobyt osób w celach turystycznych, wypoczynkowych lub szkoleniowych - jakie powinna spełniać miejscowość, w której można pobierać opłatę miejscową - na terenie gminy Firlej posiada miejscowość Firlej.

§ 2. 1. Ustala się opłatę miejscową w wysokości 2,00 zł za każdy dzień pobytu dla osób fizycznych w wieku 16 lat i powyżej 16 roku życia przebywających dłużej niż dobę w celach wypoczynkowych, szkoleniowych lub turystycznych.

2. Ustala się opłatę miejscową w wysokości 1,00 zł za każdy dzień pobytu dla osób fizycznych w wieku do 16 lat, przebywających dłużej niż dobę w celach wypoczynkowych, szkoleniowych lub turystycznych.

3. Opłatę pobiera się w trakcie dokonywania czynności meldunkowych lub dokonywania opłat za pobyt w miejscach, o których mowa w § 3 ust.2.

§ 3. 1. Zarządza się pobór opłaty miejscowej w drodze inkasa.

2. za inkasentów wyznacza się właścicieli gospodarstw agroturystycznych, właścicieli, posiadaczy lub kierowników ośrodków wypoczynkowych, hoteli, pokoi gościnnych, strzeżonych pól biwakowych i namiotowych lub innych podobnych zakładów , w których przebywają osoby wymienione w § 2.

3. Za pobór opłaty miejscowej przysługuje wynagrodzenie w wysokości 10% zainkasowanej kwoty.

4. Wyznacza się termin płatności dla inkasentów do 5 dnia miesiąca włącznie - z tytułu opłat pobieranych w miesiącu poprzednim.

§ 4. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 6. Traci moc Uchwała Nr XV/67/08 Rady Gminy Firlej z dnia 3 kwietnia 2008 r. w sprawie określenia miejscowości na terenie Gminy Firlej, w których pobiera się opłatę miejscową, stawek, zasad ustalania i terminów płatności opłaty miejscowej oraz zarządzenia poboru tej opłaty w drodze inkasa (Dz. Urz. Woj. Lubelskiego Nr 61 poz. 1816).

§ 7. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Przewodniczący Rady Gminy Firlej


Adam Toboła

reklama
reklama

POLECANE

reklama

Artykuł sponsorowany

reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Bernardo Cartoni i Wspólnicy Sp. K.

Kancelaria Prawnicza

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama