reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXV/142/12 Rady Miejskiej w Kazimierzu Dolnym

z dnia 7 listopada 2012r.

w sprawie zmian uchwały budżetowej Gminy Kazimierz Dolny na 2012r

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U.z 2001r., Nr 142, poz.1591 ze zm.) - Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1. 1. W uchwale Nr XVIII/87/11 Rady Miejskiej w Kazimierzu Dolnym z dnia 21 grudnia 2011 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2012 r. wprowadza się następujące zmiany: Zwiększa się dochody budżetu o kwotę 1.800,00 zł i zmniejsza się dochody budżetu o kwotę 1.729.340,00 zł. Dochody budżetu po zmianach wynoszą ogółem 28.071.816,00 zł, w tym:

- dochody bieżące - 18.681.240,00 zł w tym: na zadania zlecone 2.303.091,00 zł;

- dochody majątkowe - 9.390.576,00 zł.

2. Zmiany w planie dochodów przedstawia załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. 1. § 2 1. Zmniejsza się wydatki budżetu o kwotę 2.018.226,00 zł .

2. Zwiększa się wydatki budżetu o kwotę 290.686,00 zł

3. Wydatki budżetu po zmianach wynoszą ogółem 30.118.487,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące 18.122.056,00 zł, w tym: na zadania zlecone 2.303.091,00 zł;

- wydatki majątkowe 11.996.431,00 zł.

4. Zmiany w planie wydatków przedstawia załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. 1. Załącznik Nr 4 do uchwały budżetowej "Wydatki inwestycyjne realizowane w roku 2012" otrzymuje brzmienie wg załącznika Nr 3 do nieniejszej uchwały.

2. Załącznik Nr 5 do uchwały budżetowej " Wydatki na programy i projekty realizowane przy udziale środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej" otrzymuje brzmienie wg załącznika Nr 4 do niniejszej uchwały.

3. Załącznik Nr 8 do uchwały budżetowej "Planowane dotacje udzielone z budżetu gminy" otrzymuje brzmienie wg załącznika Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Kazimierza Dolnego.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej


Henryk Kozak


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXV/142/12
Rady Miejskiej w Kazimierzu Dolnym
z dnia 7 listopada 2012 r.
Zalacznik1.pdf

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXV/142/12
Rady Miejskiej w Kazimierzu Dolnym
z dnia 7 listopada 2012 r.
Zalacznik2.pdf

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXV/142/12
Rady Miejskiej w Kazimierzu Dolnym
z dnia 7 listopada 2012 r.
Zalacznik3.pdf

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXV/142/12
Rady Miejskiej w Kazimierzu Dolnym
z dnia 7 listopada 2012 r.
Zalacznik4.pdf

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXV/142/12
Rady Miejskiej w Kazimierzu Dolnym
z dnia 7 listopada 2012 r.
Zalacznik5.pdf

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Karolina Sztobryn

Rzecznik patentowy, doktor nauk prawnych

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama