| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXVII/159/2012 Rady Gminy Sitno

z dnia 15 listopada 2012r.

w sprawie wprowadzenia zwolnień w podatku od środków transportowych

Na podstawie art. 18, ust. 2, pkt. 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 147 poz. 1591 z późn. zm.) art. 12 ust. 4 w związku z art. 20b ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2010 r. Nr 95, poz. 613 z późn. zm.) Rada Gminy uchwala, co następuje :

§ 1. Zwalnia się z podatku od środków transportowych:

1) autobusy wykorzystywane wyłącznie do przewożenia dzieci i młodzieży do szkółi przedszkoli,

2) samochody ciężarowe o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 tony i poniżej 12 ton, związane wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego,

3) samochody ciężarowe o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 tony i poniżej 12 ton, wykorzystywane do działalności komunalnej, stanowiące własność gminy lub będące w posiadaniu gminnych jednostek organizacyjnych.

§ 2. 1. Zwolnienie, o którym mowa w § 1 pkt. 1 uchwały stanowi pomoc de minimisi jest stosowane z uwzględnieniem przepisów rozporządzenia Komisji (WE) Nr 1998/2006 z dnia 15 grudnia 2006 r. w sprawie stosowania art. 87 i 88 Traktatu do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L 379 z 28.12.2006r.) oraz przepisów o pomocy publicznej.

2. Zwolnienie, o którym mowa w § 1 pkt. 2 uchwały stanowi pomoc de minimisw rolnictwie i jest stosowane z uwzględnieniem przepisów rozporządzenia Komisji (WE) Nr 1535/2007 z dnia 20 grudnia 2007 r. w sprawie zastosowania art. 87 i 88 Traktatu w odniesieniu do pomocy de minimis w sektorze produkcji rolnej (Dz. Urz. UE L 337 z 21.12.2007r.) oraz przepisów o pomocy publicznej w rolnictwie.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Sitno.

§ 4. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego, wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia i ma zastosowanie do podatku od środków transportowych od 2012 r.

Przewodniczący Rady Gminy


Edward Tukiendorf

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

ChinskiRaport.pl

Serwis umożliwiający weryfikację chińskich firm

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »