reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXVII/159/2012 Rady Gminy Sitno

z dnia 15 listopada 2012r.

w sprawie wprowadzenia zwolnień w podatku od środków transportowych

Na podstawie art. 18, ust. 2, pkt. 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 147 poz. 1591 z późn. zm.) art. 12 ust. 4 w związku z art. 20b ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2010 r. Nr 95, poz. 613 z późn. zm.) Rada Gminy uchwala, co następuje :

§ 1. Zwalnia się z podatku od środków transportowych:

1) autobusy wykorzystywane wyłącznie do przewożenia dzieci i młodzieży do szkółi przedszkoli,

2) samochody ciężarowe o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 tony i poniżej 12 ton, związane wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego,

3) samochody ciężarowe o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 tony i poniżej 12 ton, wykorzystywane do działalności komunalnej, stanowiące własność gminy lub będące w posiadaniu gminnych jednostek organizacyjnych.

§ 2. 1. Zwolnienie, o którym mowa w § 1 pkt. 1 uchwały stanowi pomoc de minimisi jest stosowane z uwzględnieniem przepisów rozporządzenia Komisji (WE) Nr 1998/2006 z dnia 15 grudnia 2006 r. w sprawie stosowania art. 87 i 88 Traktatu do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L 379 z 28.12.2006r.) oraz przepisów o pomocy publicznej.

2. Zwolnienie, o którym mowa w § 1 pkt. 2 uchwały stanowi pomoc de minimisw rolnictwie i jest stosowane z uwzględnieniem przepisów rozporządzenia Komisji (WE) Nr 1535/2007 z dnia 20 grudnia 2007 r. w sprawie zastosowania art. 87 i 88 Traktatu w odniesieniu do pomocy de minimis w sektorze produkcji rolnej (Dz. Urz. UE L 337 z 21.12.2007r.) oraz przepisów o pomocy publicznej w rolnictwie.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Sitno.

§ 4. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego, wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia i ma zastosowanie do podatku od środków transportowych od 2012 r.

Przewodniczący Rady Gminy


Edward Tukiendorf

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Siwek Gaczyński & Partners

Kancelaria prawnicza

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama