| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr 155/2012 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Lublinie

z dnia 11 grudnia 2012r.

w sprawie stwierdzenia nieważności części uchwały Rady Gminy Abramów

Uchwała 155/2012
Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Lublinie

z dnia 11 grudnia 2012 r.

w sprawie stwierdzenia nieważności części uchwały Rady Gminy Abramów

Na podstawie art. 91 ust. 1 w związku z art. 86 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z późn zm.) oraz art. 18 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 października 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych (Dz. U. z 2012 r., poz. 1113) - Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Lublinie

uchwala, co następuje

stwierdza się nieważność § 2 uchwały Nr XV/94/2012 Rady Gminy Abramów z dnia 16 listopada 2012 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości obowiązujących na terenie gminy Abramów na rok 2013, z powodu naruszenia przepisu art. 5 ust. 1 pkt 2 lit c ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach o opłatach lokalnych (Dz. U. z 2010 r. Nr 95, poz. 613 z późn. zm.).

U Z A S A D N I E N I E

Uchwała Rady Gminy Abramów, o której mowa w sentencji, wpłynęła do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Lublinie 23 listopada 2012 roku uchwały. W wyniku jej zbadania w trybie nadzoru Kolegium podjęło uchwałę Nr 134/2012 z 4 grudnia 2012 roku w sprawie wszczęcia postępowania nadzorczego wobec części tej uchwały, uznając że została ona podjęta z istotnym naruszeniem prawa.

W § 1 pkt 2 lit c uchwały Rada Gminy Abramów określiła wysokość rocznej stawki podatku od nieruchomości, od budynków lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym - 8,32 zł od 1m2 powierzchni użytkowej, a w § 2 uchwały ustaliła, że "1. Zastosowanie stawki podatku określonej w § 1 pkt 2 lit c oznacza udzielenie pomocy de minimis i jest wprowadzone z uwzględnieniem przepisów rozporządzenia Komisji (WE) Nr 1998/2006 z dnia 15 grudnia 2006 r. w sprawie stosowania art. 87 i 88 Traktatu do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L 379 z 28.12.2006 r.) oraz polskich przepisów dotyczących pomocy de minimis. 2. Wartością pomocy de minimis w stosunku do 1 m2 powierzchni użytkowej budynku lub jego części będzie różnica pomiędzy stawką określoną w § 1 pkt 2 lit. b, a stawką z lit.c". Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 2 lit c ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, rada gminy ma obowiązek określić stawkę podatku od nieruchomości od budynków lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym, która nie może przekroczyć w 2013 roku 10,65 zł od 1m2 powierzchni użytkowej (zgodnie z obwieszczeniem Ministra Finansów z dnia 2 sierpnia 2012 roku w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2013 r.), co oznacza że rada może uchwalić niższą stawkę, ale takie obniżenie nie stanowi pomocy de minimis. Udzieleniem pomocy de minimis byłoby wprowadzenie przez radę gminy dodatkowej, niższej stawki podatku od nieruchomości od budynków lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym.

Ponieważ Rada Gminy Abramów nie zweryfikowała - we własnym zakresie - wskazanego naruszenia prawa, Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Lublinie orzekło jak w sentencji.

Na tę uchwałę przysługuje Radzie Gminy Abramów prawo wniesienia skargi - za pośrednictwem Kolegium RIO w Lublinie - do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie, w terminie 30 dni od dnia jej doręczenia.

Przewodniczący Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej


Jacek Grządka

Otrzymują:

1. Rada Gminy Abramów,

2. Wójt Gminy Abramów.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Agnieszka Gawrońska-Juzefowicz

Radca prawny

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »