| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XX/102/2012 Rady Gminy Rachanie

z dnia 28 listopada 2012r.

w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości udzielonych przez Gminę Rachanie w ramach regionalnej pomocy inwestycyjnej na wspieranie nowych inwestycji dla podmiotów prowadzących działalność gospodarczą na terenie Gminy Rachanie

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 8 i art.40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.159l z późn. zm ), art.7 ust.3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 95 ,poz.613z późn. zm.) oraz § 1 ust.1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 5 sierpnia 2008 roku w sprawie warunków udzielania zwolnień od podatku od nieruchomości oraz podatku od środków transportowych, stanowiących regionalną pomoc inwestycyjną ( Dz. U. Nr 146 poz. 927) - Rada Gminy Rachanie uchwalą co następuje:

§ 1. Zwolnić z podatku od nieruchomości powstałe w wyniku nowej inwestycji budynki lub ich części oraz budowle lub ich części związane z prowadzeniem działalności gospodarczej przez przedsiębiorców tworzących na terenie Gminy Rachanie nowe inwestycje lub nowe miejsca pracy związane z nową inwestycją zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 5 sierpnia 2008 r. w sprawie warunków udzielania zwolnień od podatku od nieruchomości oraz podatku od środków transportowych, stanowiących regionalną pomoc inwestycyjną ( Dz. U. Nr 146 poz.927).

§ 2. 1. Zwolnienie z podatku od nieruchomości, określone w § 1 niniejszej uchwały, a stanowiące regionalną pomoc inwestycyjną na wspieranie nowych inwestycji przysługuje:

1) przez okres 12 miesięcy, w przypadku łącznego spełnienia przez przedsiębiorcę następujących warunków:

a) zrealizowanie - po wejściu w życie niniejszej uchwały - nowej inwestycji, której koszty kwalifikujące się do objęcia pomocą wyniosą nie mniej niż 100.000 zł

b) utworzenie - po wejściu w życie niniejszej uchwały - 3 nowych miejsc pracy związanych z nową inwestycją,

2) przez okres 24 miesięcy, w przypadku łącznego spełnienia przez przedsiębiorcę następujących warunków:

a) zrealizowanie - po wejściu w życie niniejszej uchwały - nowej inwestycji, której koszty kwalifikujące się do objęcia pomocą wyniosą nie mniej niż 200.000 zł

b) utworzenie - po wejściu w życie niniejszej uchwały - 5 nowych miejsc pracy związanych z nową inwestycją ,

3) przez okres 36 miesięcy, w przypadku łącznego spełnienia przez przedsiębiorcę następujących warunków :

a) zrealizowanie - po wejściu w życie niniejszej uchwały - nowej inwestycji, której koszty kwalifikujące się do objęcia pomocą wyniosą nie mniej niż 500.000 zł

b) utworzenie - po wejściu w życie niniejszej uchwały - 15 nowych miejsc pracy związany z nową inwestycją,

4) przez okres 48 miesięcy, w przypadku łącznego spełnienia przez przedsiębiorcę następujących warunków:

a) zrealizowanie - po wejściu w życie niniejszej uchwały - nowej inwestycji, której koszty kwalifikujące się do objęcia pomocą wyniosą nie mniej niż 1.000.000 zł

b) utworzenie - po wejściu w życie niniejszej uchwały - 20 nowych miejsc pracy związanych z nową inwestycją

2. W przypadku zbiegu prawa do zwolnienia z różnych tytułów ,określonych w ust. 1 zwolnienie przysługuje z tytułu zawierającego dłuższy okres zwolnienia.

§ 3. Pomocy regionalnej w formie zwolnienia określonego w § 2 udziela się, jeżeli:

1) Zostanie dokonane zgłoszenie o zamiarze korzystania z pomocy - przed rozpoczęciem realizacji inwestycji - na formularzu stanowiącym załącznik Nr 1 do uchwały,

2) Spełniono pozostałe warunki określone w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 5 sierpnia 2008 roku w sprawie warunków udzielania zwolnień od podatku od nieruchomości oraz podatku od środków transportowych, stanowiących regionalną pomoc inwestycyjną ( Dz. U. Nr 146 poz.927).

§ 4. Uchwała stanowi pogram pomocy regionalnej i zwolnienia w niej zawarte mają zastosowanie przy uwzględnieniu- zarówno przed uzyskaniem prawa, jak i w trakcie jego realizacji - przepisów rozporządzenia, o którym mowa w § 3 pkt 2 uchwały, przepisów Ordynacji podatkowej oraz przepisów dotyczących pomocy publicznej .

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Rachanie.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia opublikowania w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego i ma zastosowanie do dnia 31 grudnia 2013 roku.

Przewodniczący Rady Gminy


Krzysztof Gryglicki

Załącznik do Uchwały Nr XX/102/2012
Rady Gminy Rachanie
z dnia 28 listopada 2012 r.
Zalacznik1.pdf

Załącznik do uchwały Nr XX 102

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Dawid Tomaszewski

Aplikant radcowski

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »