reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XIX/157/2012 Rady Powiatu w Opolu Lubelskim

z dnia 23 listopada 2012r.

w sprawie ustalenia stawki opłaty za korzystanie przez operatorów lub przewoźników z przystanków komunikacyjnych na terenie Powiatu Opolskiego, których właścicielem lub zarządzającym jest Powiat Opolski

Na podstawie art. 12 pkt 7 i art. 40 ust. 1 i ust. 2, pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.) w związku z art. 16 ust. 1, ust. 4 i 5 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (Dz. U. z 2011 r. Nr 5, poz. 13 z późn. zm.) Rada Powiatu w Opolu Lubelskim uchwala, co następuje:

§ 1. Korzystanie przez operatorów i przewoźników z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Powiat Opolski, zlokalizowanych przy drogach powiatowych na terenie Powiatu Opolskiego - jest odpłatne.

§ 2. 1. Opłata pobierana jest za każde zatrzymanie środka transportu na przystanku.

2. Ilość zatrzymań na przystanku ustalana jest na podstawie przedstawionego przez przewoźnika / operatora rozkładu jazdy.

3. Opłata miesięczna stanowi iloczyn ilości zatrzymań w ciągu miesiąca oraz stawki opłaty jednostkowej za zatrzymanie na przystanku określonej w § 3.

§ 3. Jednostkowa stawka opłaty za zatrzymanie na przystanku wynosi 0,05 zł za każde zatrzymanie na przystanku.

§ 4. Opłaty miesięczne, o których mowa w § 2 ust. 3, płatne będą na podstawie umowy zawartej przez przewoźnika lub operatora z Powiatem Opolskim - Zarządem Dróg Powiatowych w Opolu Lubelskim z siedzibą w Poniatowej.

§ 5. Każda zmiana rozkładu jazdy związana ze zmianą liczby zatrzymań środków transportowych na przystankach komunikacyjnych wymaga powiadomienia zarządzającego przystankami celem aktualizacji opłaty miesięcznej.

§ 6. Stawka opłaty, o której mowa w § 3, ulega waloryzacji w stopniu odpowiadającym planowanemu średniorocznemu wskaźnikowi cen towarów i usług konsumpcyjnych, ustalonemu w ustawie budżetowej na dany rok. Waloryzacja następuje od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym została ogłoszona ustawa budżetowa.

§ 7. Opłaty, o których mowa w § 2, stanowią dochód Powiatu Opolskiego i przeznaczone na utrzymanie przystanków komunikacyjnych przeznaczonych do wsiadania i wysiadania.

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Opolu Lubelskim.

§ 9. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego i wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Przewodniczący Rady Powiatu w Opolu Lubelskim


Bogdan Kuta

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

BSWW Legal & Tax

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »

reklama
reklama
reklama